Afbeelding
Karin Stronks

Wethouders nieuw college bekend

Politiek

AALTEN – Op 31 mei zullen namens het CDA Hans te Lindert en Ted Kok worden voorgedragen. De voordracht namens GB en PP zullen respectievelijk Erik Groters en Joop Wikkerink zijn.

Op woensdag 18 mei is door formateur Hans Martijn Ostendorp geadviseerd een coalitie te vormen met het CDA, GemeenteBelangen (GB) en de Progressieve Partij (PP). De coalitie gaat er vanuit dat het voorstel van de formateur een solide basis is voor een krachtig gemeentebestuur de komende vier jaar. De fracties van de drie partijen zijn tot overeenstemming gekomen en hebben de kandidaten wethouders voorgesteld. 

Er liggen grote uitdagingen te wachten. De afgelopen jaren zijn er al veel taken vande centrale overheid overgeheveld naar de lokale overheid en dit zal in de toekomst zeker niet minder worden. Zie bijvoorbeeld de omgevingswet die er dan nu toch echt lijkt aan te komen. De coalitiepartijen denken dat het CDA, GB en de PP samen in staat zijn deze grote uitdagingen te vertalen in beleid en deze te implementeren. Hiervoor is menskracht en ervaring nodig.

Vanuit de fracties is een advies uitgebracht over de verdeling van de portefeuilles. Hans te Lindert en Joop Wikkerink zullen samen weer verantwoordelijk worden voorhet sociaal domein. Hans zal binnen dit domein de jeugdzorg en de scholen voor zijn rekening nemen. Ted Kok zal financiën en ruimtelijke ordening blijven doen en Erik Groters zal verantwoordelijk worden voor de openbare ruimte, burgerparticipatie en duurzaamheid. De definitieve verdeling van de portefeuilles zal door het college zelfworden gedaan.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit