Afbeelding: Slimster
Afbeelding: Slimster

Aaltenaren betalen relatief minder gemeentelijke heffingen

Politiek

AALTEN - Recente analyses van Slimster tonen aan dat Aalten opvalt door haar relatief lage gemeentelijke heffingen in vergelijking met andere gemeenten in de omgeving. Terwijl veel Gelderse gemeenten aanzienlijke bedragen in rekening brengen voor afvalophaling en rioolheffing, blijven de kosten voor inwoners van Aalten aanzienlijk lager. 

Uit gegevens gepubliceerd door het onderzoeksinstituut COELO en geanalyseerd door duurzaamheidsplatform Slimster.nl, blijkt dat Aalten slechts 98 euro per jaar in rekening brengt voor rioolheffing. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld West Betuwe, waar huishoudens maar liefst 443 euro per jaar kwijt zijn aan vergelijkbare diensten.
Pascal van de Beek van Slimster.nl benadrukt dat gemeenten de heffingen kunnen gebruiken als instrumenten voor verduurzaming. Hij suggereert dat recente investeringen in rioleringssystemen en onderhoudskosten in verschillende gemeenten factoren kunnen zijn die bijdragen aan de variatie in kosten. “Bovendien kunnen de onderhoudskosten in waterrijke of dunbevolkte gebieden hoger zijn.”

Lees hier het hele bericht over het onderzoek.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant