Hoog water. Foto: PR
Hoog water. Foto: PR

Te Nat, te droog: Meet Up in Koppelkerk

Natuur

BREDEVOORT - Op vrijdagavond 12 april staat de Meet Up in de Koppelkerk in Bredevoort in het teken van de te natte én te droge Achterhoek. Hoe gaan we hiermee om? Wat willen we met de Achterhoekse grond? 

Niet iedereen wil hetzelfde en elk ‘belang’ an sich vraagt om een andere aanpak. Deze Meet Up is onderdeel van het project ‘Staat van de Macht’ bij de Koppelkerk, waar ze uiteenlopende vormen en impact van macht onderzoeken. Vraag bij de Meet Up is onder meer: Kunnen we door meer en beter samen te werken op de verschillende terreinen effectiever omgaan met het natuurlijke verschijnsel van (te) veel of (te) weinig regen en in zijn geheel als regio stappen zetten naar een betere waterbalans?

Het Achterhoekse Landschap
Eeuwenlang was de Achterhoek een uitgesproken nat gebied. Met het in cultuurbrengen van de woeste gronden vooral in de 19e en 20e eeuw verdween de spons die water kon vasthouden. Structureel watertekort ontstond in de loop van de 20e eeuw. Vreemd genoeg is tegelijkertijd de totale hoeveelheid neerslag toegenomen. Echter, het neerslagpatroon veranderde: we zien nu vooral een neerslagrijke winter en een neerslagarme zomer. De vraag ontstaat: hoe kunnen we de neerslag uit de natte periode vast houden en inzetten in de droge periode? Dat vereist maatwerk. De Achterhoek kan ingedeeld worden in tien regio’s, waarvoor elk een eigen aanpak opgesteld moet worden.
De Meet Up begint met de basis: ‘Wie beheert welke waterstroom?’ en ‘Welke kaders zijn er voor het waterbeheer?’ Inclusief de actuele vraagstukken die typerend zijn voor de Achterhoek. Hoe kun je het verschil in belangen uit oogpunt van natuurbeheer, burger, agrarisch bedrijf, het Waterschap en anderen bij elkaar brengen? Wat zijn de belangrijkste knoppen om aan te draaien? Wat moeten we leren accepteren?
De gasten van deze avond zijn: Erik Luiten (voorzitter vereniging Agractie en ex-algemeen bestuurder van het Waterschap Rijn en IJssel) en Iris Epping (medewerker Klimaat bij de gemeente Aalten).
Wie wil meepraten of geïnteresseerd is, is welkom. De bijeenkomst start om 20.uur in de Koppelkerk in Bredevoort. Entree is gratis (vrije gift is welkom) en aanmelden wordt op prijs gesteld. Dat kan via de website.


www.koppelkerk.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant