Aaltense Goor. Foto: PR
Aaltense Goor. Foto: PR

IVN/KNNV wandeling Aaltense Goor en Vennebulten

Natuur

AALTEN/HEELWEG - Natuurverenigingen IVN en KNNV Oost Achterhoek houden zondag 21 april een wandeling door het Aaltense Goor en de Vennebulten. De wandeling is gratis, een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld.

Goor betekent drassig land en dat klopt in het Aaltense Goor als een bus. Het is een gebied dat te drassig is voor moderne, grootschalige landbouw, en daardoor is dit unieke landschap bewaard gebleven. Er is een vlonderpad aangelegd met daarnaast een nieuw stuk natuur, ‘t Engeveld. Tijdens de wandeling gaan we dieper in op het landschap en de oorsprong van het veen.
Het Aaltense Goor is uitzonderlijk rijk aan bijzondere flora en fauna. Zeker in deze tijd van het jaar is het een genot om er vogels te spotten. Bijzondere soorten die het gebied herbergt zijn geelgors en braamsluiper, die zich graag in houtwallen verschansen. In de bomen nestelen de bosuil en de ransuil. Misschien is het nog wat vroeg voor de wielewaal, maar met wat geluk horen de wandelaars die ook al.

Vennebulten
Na het Aaltense Goor lopen de deelnemers door naar de Vennebulten. Zoals de naam al verraadt ligt dit gebied wat hoger en droger. Deze hoogteverschillen dateren van de laatste ijstijd. De natuur is er heel anders dan in het Aaltense Goor. Het is heel verrassend en leuk om te zien hoe met het landschap ook de flora en fauna verandert. In de Vennebulten treffen ze bijvoorbeeld heide en jeneverbes aan. Galloways en schapen onderhouden het terrein. In de grove den en inlandse eik nestelen ook weer vele vogelsoorten.

De start is op zondag 21 april om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats Romienendiek, te bereiken via de N18. Bij de Radstake sla je links af. Verzamelen bij de IVN vlag. Om ongeveer 16.30 uur is men weer op de parkeerplaats. Zorg voor stevig schoeisel, ook voor nat terrein.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant