Groot Deunk. Foto: Karin Stronks
Groot Deunk. Foto: Karin Stronks

Fiets-excursie naar burgerinitiatief Groot Deunk

Natuur

AALTEN/BARLO - Woensdagavond 20 juli vindt de tweede fietsexcursie van dit vakantieseizoen plaats, georganiseerd door de Progressieve Partij. De bestemming is Groot Deunk in Barlo. Na een roemrucht verleden is hier een burgerinitiatief ontstaan van boeren en andere omwonenden wat zich richt op biodiversiteit. PP organiseert deze tochten voor inwoners en toeristen, ook om de diverse ideeën over natuur inclusieve landbouw te bekijken. Op deze manier hoopt men bij te dragen aan het gesprek over alternatieven in het buitengebied.

Inrichting
De inrichting is in hoofdzaak gericht op instandhouding en vergroting van de natuurwaarden alsook landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Stichting wil de circa 4.5 hectare omvormen naar een nieuw stuk natuurgebied waarin oude landschapselementen worden hersteld zodat een prachtig gevarieerd landschap ontstaat met akkers en bloemrijke akkerranden en dat volledig laten aansluiten aan het bestaande essenlandschap. 

Inheems bosje
Aan de noordzijde is een bosje gerealiseerd. Voor de aanplant zijn autochtone, inheemse soorten gebruikt, waarbij de beplanting direct op eindafstand en in grotere maten is aangeplant. Hierdoor kunnen de bomen en heesters zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. De bestaande groep van eiken en het aanwezige transformatorhuisje zijn hierin geïntegreerd.

Biologische akkers
In het oostelijk hoogstgelegen deel zijn drie kleinschalige biologische akkers ingericht, met daartussen beetlebanks. In de akkers worden oude graansoorten zoals rogge, spelt en boekweit verbouwd. En gewassen ten behoeve van de zaadwinning voor de bloemrijke akkerranden en vlinderbloemige gewassen zoals luzerne, klaversoorten en peulvruchten. De beetlebanks zijn stroken met overstaande kruiden die verschillende soorten kevers en insecten aantrekken.

Bloemrijke akkerranden
De akkers worden omzoomd door een zes meter brede strook bloemrijke akkerranden. De grote bomen aan de randen van het terrein zijn gehandhaafd en ertussen is een hakhoutsingel met zomereiken van circa zes meter breed aangelegd. In het gebied zijn verschillende soorten vleermuizen aanwezig. Een van de voormalige gebouwen is behouden om voor vleermuizen en huismussen een vorstvrij onderkomen te realiseren.

Meefietsen gratis
De start is op woensdag 20 juli om 19.00 uur (bij hitte voldoende water meenemen) en deelname, inclusief koffie en thee, is gratis. Ter plekke geven deskundige gidsen uitleg. Deelnemers kunnen ter plekke een donatie aan de stichting doen. Graag opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl 

Kijkje nemen bij Groot Deunk met PP. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit