Maikel Pennings aan het werk op het terrein waar het voedselbos moet komen. Foto: Sander Damen

Maikel Pennings aan het werk op het terrein waar het voedselbos moet komen. Foto: Sander Damen

Voedselbos Aalten

Natuur

AALTEN - Aan de Bredevoortsestraatweg in Aalten, grof gezegd schuin tegenover ‘t Walfort, wordt gewerkt aan groene dromen, voedselbos Groene Dromen. Hier moet over een jaar of tien, vijftien een voedselbos gerealiseerd zijn waar Aaltenaren en niet-Aaltenaren terechtkunnen voor heerlijk verse bessen, zaden, noten en fruit van Aaltense bodem. Geproduceerd zonder (kunst)mest en zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Wie de locatie nu ziet, kan het zich misschien nauwelijks voorstellen, maar vrijwilliger Maikel Pennings heeft een duidelijk beeld voor ogen.

Door Sander Damen

“Aan het begin van dit jaar heeft onze coöperatie dit weiland gekocht,” vertelt Maikel. ,,Er ging een lange periode van zoeken aan vooraf want het landje moest aan een aantal eisen voldoen. Na lang zoeken is deze plek gevonden.Het moest groot genoeg zijn, de bodem moest geschikt zijn of gemaakt kunnen worden en het mocht niet te dicht bij weilanden of akkers liggen waar wél met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten.”

Permacultuur
Bestrijdingsmiddelen zijn namelijk uit den boze bij Groene Dromen. Net als kunstmest en exotische planten en struiken. ,,We gebruiken alleen planten, bomen en struiken die van oorsprong in Nederland voorkomen en we gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, geen mest en geen kunstmest, ” licht Maikel toe. ,,We werken volgens de permacultuurmethode.” Permacultuur is kort gezegd het tegenovergestelde van monocultuur wat nu door veel akkerbouwers toegepast wordt. Daarbij wordt een stuk land met uitsluitend een product bebouwd, bijvoorbeeld aardappelen, suikerbiet of maïs. Bij permacultuur worden meerdere gewassen, planten, struiken en bomen op een stuk land verbouwd waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke principes. Hierdoor blijft de bodem altijd bedekt en vochtiger. Door deze manier toe te passen bij een voedselbos ontstaat er ook meer ruimte voor biodiversiteit.

Tien tot vijftien jaar
Als we Maikel spreken, is het nauwelijks voor te stellen dat hier een voedselbos aan het ontstaan is. Het is een leeg weiland. Overal gras, maar sommige grasdelen zijn groener en de grond is er droger. Daar waar bladeren liggen is de grond vochtig en verdwijnt het gras. “We zijn aan het mulchen,” zegt Maikel. “Dat betekent dat we het gras gaan bedelven onder de bladeren, waardoor de kwaliteit van de bodem toeneemt. De bladeren werken als een spons waardoor de bodem vochtig blijft en de kwaliteit van de bodem toeneemt. De volgende stap is beplanten en het bos onderhouden. Het duurt tien tot vijftien jaar voor een voedselbos voedsel oplevert. Het blad komt trouwens van de gemeente Aalten, uit de bladkorven. Ze ondersteunen ons initiatief.”

Terrein inrichten
Als het voedselbos eenmaal gerealiseerd is, zal er op deze plek een bos staan met fruitbomen, bessenstruiken, notenbomen en andere planten, gewassen en bomen. “Van alles wat je kan eten,” licht Maikel toe. “Het bos moet min of meer een complete maaltijd opleveren.” Tussen de beplanting gaan ‘olifantenpaadjes’ lopen om het oogsten mogelijk te maken. Dat oogsten kan gedurende het hele jaar plaatsvinden. De opbrengsten van het bos zullen worden verkocht.

Boom kopen
De komende periode zullen de vrijwilligers van Groene Dromen zich vooral bezighouden met mulchen daarna gaat er gezaaid en geplant worden en wordt het terrein zo ingericht dat er ook gasten ontvangen kunnen worden, want er worden ook plantjesruildagen en klusdagen met vrijwilligers georganiseerd. “Elke week werken er vrijwilligers aan de realisatie,” vertelt Maikel. “Ik doe dat elke dinsdag. Thuis heb ik een minivoedseltuintje ingericht, ik vind het leuk er aan mee te werken dat hier straks ook voedsel geproduceerd wordt.”

Sponsoren
De financiering van het voedselbos vindt voornamelijk plaats door sponsoren. Dat kunnen bedrijven zijn maar ook particulieren. Zij kunnen een boom of een vierkantje kopen. “We kunnen ook nog wel wat vrijwilligers gebruiken,” zegt Maikel. Op www.groenedromen.nl is meer informatie te vinden. Op 28 mei is er tussen 12.00 en 16.00 uur een plantjesruilmiddag waar iedere belangstellende welkom is. Groene Dromen is te vinden tussen de nummers 141 en 145 aan de Bredevoortsestraatweg te Aalten. Parkeren kan het best bij ‘t Walfort.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit