Afbeelding
PR

Wethouder langs ondernemers in kader van Energiebespaarservice

Zakelijk

REGIO - De ‘Energiebespaarservice’ van Achterhoekse gemeenten en bedrijven doen samen met wethouder Groters Aaltense centrumondernemers aan. “Er kan nog steeds gewonnen worden.”

Winkels, horeca, kapsalons en lifestyle winkels bijstaan in het versneld verduurzamen van hun zaken in de centra: dat is een van de doelstellingen van de service. En voor de industrie een gezamenlijke aanpak organiseren in het delen van duurzaam opgewekte energie om het overvolle elektriciteitsnetwerk tegen te gaan.
Duurzaamheidswethouder Erik Groters bezocht deze week met de ‘energieservice’ voor de Achterhoekse bedrijven de centrumondernemers in Aalten. Een extra steun in de rug, want zo legde Groters uit: “De meeste ondernemers zijn al bezig met verduurzamen, maar er kan nog steeds veel gewonnen worden als ze meer weten over hoe ze hun energieverbruik en kosten omlaag kunnen brengen.”
Daarmee loopt wethouder Erik Groters vooruit op de eigen ambities. In het belang van een gezamenlijk aanpak voor een duurzaam centrum waar inwoners het fijn vertoeven vinden, gingen de wethouder en zijn beleidsadviseur Duurzaam en Economie Hans Eskes mee op pad met het informatieteam van Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek (DOA). Dit is een op verzoek van het Achterhoekse bedrijfsleven opgericht expertisecentrum dat in samenwerking met de gemeenten, de provincie en VNO-NCW de bedrijven bijstaat in de energietransitie.
De bedrijven willen wel verduurzamen, want zij beseffen dat er iets moet gebeuren geen vraag is, maar een maatschappelijke noodzaak is geworden waarmee zij zijn geconfronteerd. Weliswaar lopen winkeliers en horeca nog niet tegen grenzen aan van het elektriciteitsnetwerk, maar ondervinden wel de gevolgen ervan. En dat is het grillige verloop van de energieprijzen, waardoor zij de kosten veel moeilijker in de hand kunnen houden. De actie op woensdag 27 maart en volgende woensdag 3 april in het centrum van Aalten wordt daarom ook breed ondersteund door de ondernemersverenigingen NOVA en SAP. De hulp van de ‘energiebespaarservice’ van de gezamenlijke Achterhoekse bedrijven en gemeenten is enthousiast ontvangen.
“Je merkt dat ondernemers ermee bezig zijn. In de ene winkel is het warm en in de andere winkel behoeft dat niet zo te zijn”, zegt Groters. Daarnaast is het bij de gemeente bekend dat winkeliers en horeca uit een moeilijke periode komen. Eerst was er corona en daarop de energiecrisis die erin gehakt hebben. Dan heeft je bedrijf draaiende houden prioriteit boven de investeringen voor verduurzamen. Eenvoudige kostenbesparingen als ‘onze deuren zijn dicht, maar onze winkels zijn open-beleid’ en een andere omgang van het energiegebruik zijn de eerste winsten die te behalen zijn en gemakkelijke maatregelen om te nemen. Grootschalige isolatie, dubbel-drielaags etalageglas zijn volgende stappen. “Het is goed dat voor dit type investeringen tijdens deze rondgang gewezen wordt op subsidies en de goedkope lening die de gemeente Aalten beschikbaar heeft gesteld. Een passend energiecontact is van cruciaal belang”, aldus Groters.
De centrumactie van DOA in Aalten is een laagdrempelige energiebespaarservice. “Winkeliers hebben weinig tijd om naar het energieloket van de gemeente te gaan, dat merken we. Daarom is het goed om naar ze toe te komen.”
Vanaf 2 april gaan energieadviseurs langs en zij maken voor elke ondernemer een rapport op over welke stappen zij kunnen ondernemen en hoe zij dat kunnen doen.

Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant