Driekoningen
Driekoningen PR

Driekoningenviering in Oude Helenakerk

Religie

AALTEN - Een van de getallen met een bijzondere betekenis is ‘12’. Het jaar heeft 12 maanden, we tellen de tijd meestal in blokken van 12 uur, een dozijn is een veel gebruikte hoeveelheid. In de kerk en de bijbel is er sprake van de 12 apostelen, de 12 zonen van Jakob en de 12 stammen van Israël. En 12 dagen na Kerstmis vieren gelovigen het feest van de Openbaring van de Heer, ofwel Driekoningen. Het betekent het einde van de feestelijke kersttijd. 

De RK geloofsgemeenschap Aalten viert dit feest op zondag 7 januari. Voor het leven weer zijn normale loop hervat, staat de gemeenschap nog even stil bij de vraag wat dat nou betekent: dat in het kind van Maria Gods grootheid aan het licht is gekomen, die de leegte in hun bestaan kan vullen.
De viering is om 9.30 uur in de Oude Helenakerk, voorganger is pastor Jos Droste. Na afloop is er een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst in Elim. Ieder is welkom.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit