Afbeelding: Pixabay

Afbeelding: Pixabay

Begroting 2025 en verder: vrijwel alles is onzeker

Politiek

AALTEN - Het valt in deze tijden niet mee om wethouder financiën te zijn. Vrijwel alles is onzeker, zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant. Op basis van de huidige prognoses stevent Aalten af op flinke tekorten in de komende jaren. Het college moet met de gemeenteraad de kaders voor 2025 en verder vaststellen. Daarbij wil het een sluitende begroting voor 2025 presenteren. Voor de jaren daarna wil het eerst de ontwikkelingen afwachten.

Door Jos Wessels

De gemeente krijgt het meeste geld van het Rijk. De OZB en andere gemeentelijke belastingen vormen slechts een klein percentage van de inkomsten. Het Rijk verdeelt het geld via het gemeentefonds volgens een zeer verfijnde systematiek. In die berekeningen worden de beleidsplannen van het kabinet meegenomen. Maar er is nog geen nieuw kabinet, dus nieuwe plannen zijn er nog niet. Maar ook aan de uitgavenkant is veel onzeker in de komende jaren. Denk maar aan de uitgaven voor jeugdzorg en WMO waarover de laatste weken zo veel te doen is. Maar er zijn ook nieuwe plannen als een brandweerkazerne voor Dinxperlo-Suderwick, woningbouwplannen in Bredevoort, verbouw van het gebouw Slingelaan van Schaersvoorde. Onbekend is wat die plannen gaan kosten. De gemeente heeft wel een prognose voor de komende jaren, gebaseerd op de oude cijfers die dus in de praktijk niet zullen kloppen. Volgens de prognose zal de gemeente Aalten in 2024 een tekort hebben van 57 duizend euro. Voor 2025 wordt een tekort verwacht van 118 duizend. Maar voor de jaren 2026 en 2027 wordt een jaarlijks tekort van 3,8 miljoen verwacht.

Wethouder Ted Kok zal in mei aan de gemeenteraad de kaders van de begroting voor de komende jaren presenteren. Gezien al die onzekerheden wil hij een sluitende begroting voor 2025 presenteren. Voor de jaren daarna wil hij de ontwikkelingen van het Rijk afwachten. Daarbij moet ook goed gekeken naar de uitgavenkant van de diverse begrotingsposten. Niet alle nieuwe plannen kunnen tegelijk. Er zullen prioriteiten moeten worden gesteld: wat eerst en wat later? In mei zal de wethouder deze zogenaamde kadernota bespreken in de gemeenteraad. Dan kan hij met zijn ambtenaren aan het werk met de begroting voor 2025 die in oktober en november wordt behandeld.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant