Alexander van der Graaff en Gerloeske Brezet bij een regenboogvlag. Foto: PR

Alexander van der Graaff en Gerloeske Brezet bij een regenboogvlag. Foto: PR

D66: gemeente Aalten moet regenbooggemeente worden

Politiek

AALTEN - Afgelopen oktober wapperde voor het eerst de regenboogvlag voor het gemeentehuis op de markt van Aalten. Een belangrijk signaal dat ook de LHBTQ+-gemeenschap in Aalten er mag zijn. Deze hele maand wordt voor het eerst de Achterhoek Pride georganiseerd. Reden voor D66 om aan de raad voor te stellen dat Aalten een Regenbooggemeente gaat worden.

“Een vlag is natuurlijk hartstikke mooi, maar hier moet ook inhoud aan worden gegeven”, aldus D66-fractievoorzitter Alexander van der Graaff. Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele inwoners. De gemeenten Winterswijk en Oost Gelre hebben twee jaar geleden besloten om een regenbooggemeente te willen worden. Sindsdien geven beide gemeenten hier samen invulling aan. Ook het initiatief van de Achterhoek Pride komt hieruit voort. 

Van der Graaff: “In de raad spreken we deze maand over nieuw beleid voor inclusie. Een mooie eerste stap, maar de focus ligt nu wel heel sterk op fysieke beperkingen. Samen met de BBB-HMV gaan we daarom een voorstel indienen om in de komende jaren meer doelgroepen te betrekken. Zo moet er een bredere diversiteits- en inclusieagenda komen. Je kunt dan denken aan etnische, culturele en seksuele minderheden, statushouders, (arbeids)migranten, laaggeletterden, mensen met een verstandelijk beperking, maar ook doven en slechthorenden en inwoners met een visuele handicap. Daarnaast vragen we aandacht voor de kansengelijkheid voor ieder kind, ongeacht afkomst, religie of levensbeschouwing. En om specifiek het belang van diversiteit te onderstrepen, vragen we het college nu, in navolging van onze buurgemeenten, van Aalten in de komende jaren ook een Regenbooggemeente te maken.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit