Foto: PR
Foto: PR

Kinderopvangorganisatie Columbus Junior verder als KOSMO

Onderwijs

AALTEN - Kinderopvangorganisatie Columbus Junior - met ook een aantal vestigingen in Aalten - gaat vanaf 1 maart 2023 verder onder de naam KOSMO. 

De naamswijziging staat symbool voor een belangrijke koerswijziging die de organisatie heeft ingezet. De koers- en naamswijziging dragen bij aan de versterking van de kinderopvang als een duurzame voorziening. De nieuwe naam staat voor toekomstgerichtheid, duurzaamheid en eindeloos ontdekken. Pedagogisch medewerkers zorgen dat het onderweg veilig is en dat de kinderen alles krijgen wat er voor hun ontdekkingstocht nodig is.
KOSMO is volgens de kinderopvangorganisatie een verbastering van ‘de kosmos’, de eindeloze ruimte en alles wat dit bevat. De organisatie benadrukt het belang van de bewustwording van zijn of haar omgeving bij jonge kinderen. En wil dat kinderen zichzelf kunnen zijn, de ruimte hiervoor voelen en hun grenzen durven te verleggen.
Naast de nieuwe naam, een bijpassende huisstijl, en een nieuw logo wordt er ook gekeken naar het pedagogisch handelen. Het is belangrijk dat de kinderen precies datgene krijgen wat ze nodig hebben. Denk hierbij aan de voedingskeuzes voor de kinderen. Of aan activiteiten met diverse spelelementen of juist gericht op kennis.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant