Patrijs.

Patrijs. 

PR

Informatieavond akkerranden mede gericht op particuliere tuinen

Natuur

AALTEN/DALE - In ’t Romienendal in Dale houdt de Akkerranden werkgroep Aalten op donderdag 29 februari een informatieavond over akkerranden in de gemeente Aalten. Inloop en ontvangst met koffie is vanaf 19.30 uur en opening is om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.

Naast de akkerranden op het boerenland, staat deze avond in het kader van natuurmogelijkheden in tuinen van particulieren in buitengebied en in dorpen. Met bloemenmengsel-inzaai, maar ook met heesters, planten, noten, bessen en andere vruchten versterkt de biodiversiteit. Gert Rougoor zal voor de pauze een presentatie verzorgen met foto’s en voorbeelden hoe je eenvoudig voor vogels, vlinders, bijen, egels enzovoort schuilgelegenheid en voedsel kunt verzorgen.
In de pauze is het al mogelijk aan te melden voor gratis bloemenmengselzaad. Dit kan ook via een contactpersoon in de buurtschap.
Na de pauze zal Henri Harmsen mede namens Stichting Landschapsbeheer Gelderland informatie geven over natuurerf en praktijktips over inzaai bloemenmengsel. Hierbij maakt hij gebruik van fotomateriaal vanuit de praktijk. Na afloop is er gelegenheid voor vragen en uiterlijk 22.00 uur is de sluiting.
De akkerranden werkgroep verstrekt inmiddels al ruim tien jaar gratis, via gemeentelijke SAAP gelden, bloemenmengselzaad aan ruim 250 enthousiaste deelnemers.

Akkerranden in bloei.
Akkerrand.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant