Oplossing zoekplaatje: Chr. MULO Aalten | Al het nieuws uit Aalten | Aalten Vooruit
<p>Foto: Archief van Evert de Niet, Scheveningen</p>

Foto: Archief van Evert de Niet, Scheveningen

Oplossing zoekplaatje: Chr. MULO Aalten

AALTEN - Een prachtige foto uit het jaar 1932 van de leerkrachten en leerlingen van de Chr. MULO-school Aalten. We kregen de namen van twee leerkrachten van destijds. Op de foto staan de heren Jüngst en Rhebergen.

De heer Jüngst was al in 1932 actief als leerkracht en heeft tot op hoge leeftijd lesgegeven. Ikzelf heb hem meegemaakt als leraar aardrijkskunde aan de Christelijke Scholengemeenschap Aalten (CSA). De heer Keijzer, leraar aardrijkskunde werd ziek. De heer Jüngst, allang gepensioneerd, werd opgeroepen om hem te vervangen. We kregen bergen huiswerk mee om te leren. Protesteren hielp bij hem niet. Telde het huiswerk bijvoorbeeld twintig pagina's in het Aardrijkskundeboek inclusief de illustraties, dan minimaliseerde hij dit met de opmerkingen: op pagina 12 staat een foto, dat is al weer een pagina minder huiswerk, op pagina 15 staat voor de helft een foto, dat is dus ook halve pagina minder leeswerk. Kortom niet zeuren, leren! Al met al in die periode gedegen aardrijkskundeles van hem gehad.
De andere leerkracht op de foto is de heer Rhebergen, hij was tevens hoofd van deze school. De leerlingen werden helaas niet herkend. De Christelijke MULO-school Aalten ging van start in oktober 1916. De lessen werden destijds gegeven in het zogenaamde 'Tackshuis' aan de Gasthuisstraat, nu Haartsestraat. De naam 'Tackshuis' is genoemd naar burgemeester Tack. Destijds was het pand als burgemeesterswoning in gebruik van de heer Tack en zijn voorganger burgemeester Roelvink.

Nieuwbouw
Men begon het eerste jaar met zes klassen en 35 leerlingen. Dit aantal overtrof alle verwachtingen. Het leerlingenaantal breidde zich echter al spoedig uit. Er werd snel besloten tot nieuwbouw. Voor circa 1400 gulden wordt het bouwterrein aangekocht van de heren Smits Sr. en Bulten aan de Stationsstraat. Al snel wordt met de bouw van de school begonnen. Het voorste gedeelte van de school stond aan de Piet Heinstraat. Het nieuwe schoolgebouw, genoemd naar de grondlegger van het christelijk onderwijs Breukelaarschool, werd in juni 1918 in gebruik genomen. Het huidige Breukelaarplein Aalten herinnert ons aan de grondlegger van het christelijk mulo-onderwijs in Aalten. In 1968 verdween de naam mulo-onderwijs als gevolg van de invoering van de Mammoetwet. Voortaan sprak men van de mavo-havo en vwo-onderwijs.
Mochten er achteraf toch namen binnenkomen van de leerlingen van deze school dan kan men deze alsnog insturen naar linde-mediaprodukties@hetnet.nl of via L. van der Linde, Bilderdijkstraat 24, 7121 VL Aalten. Tel. 0543-472571 of 06-50423323. Reageren via e-mail: redactie@aaltenvooruit.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden