Gemeenteraden Aalten en Winterswijk nemen moties over drugsgebruik aan | Al het nieuws uit Aalten | Aalten Vooruit

Gemeenteraden Aalten en Winterswijk nemen moties over drugsgebruik aan

Designerdrugs als 3MMC snel verbieden

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN/WINTERSWIJK – Zowel in de gemeenteraad van Aalten als in Winterswijk werden moties aangenomen over de uitwassen van drugsgebruik. Aanleiding waren de toenemende problemen met de designerdrug 3MMC. In de moties werd aangedrongen op een verbod van deze drug in de Opiumwet, maar ook op het verbieden van de bestanddelen, die voor een roes zorgen.

Veluwse methode onderzoeken
Op dinsdag 24 november werd de motie behandeld in de gemeenteraad van Aalten. Raimond Smit, fractievoorzitter van het CDA, legde uit dat de motie bedoeld is om de druk op minister Grapperhaus en staatssecretaris Paul Blokhuis op te voeren, zodat zij snel de Opiumwet zullen aanpassen. Smit introduceerde zoals aangekondigd een tweede element. Hij wil drugsdealers aanpakken met een “last onder dwangsom”. Dit is een boete die burgemeester en wethouders kunnen opleggen. Doorgaans wordt die gebruikt bij zaken die met ruimtelijke ordening en bouwen hebben te maken. Maar op de Veluwe krijgen ook dealers deze boete. Die moet voorkomen dat ze opnieuw gaan drugs gaan verhandelen.

Burgemeester kondigt plan van aanpak en brief aan
Burgemeester Stapelkamp snapte de motie. “De zorg delen wij.” Hij gaf aan dat hij al bezig is met een plan van aanpak, dat op redelijke termijn besproken kan worden. Ook is al er al een escalatieteam samengesteld, dat zich bezig houdt met de problematiek. “Eigenlijk doen we alles al waar in de motie om wordt gevraagd en nemen we die mee in ons plan van aanpak. Misschien is de motie daarom overbodig.” De burgemeester kondigde ook al aan dat er een brief van zeven burgemeesters van Achterhoekse gemeenten zou komen gericht aan minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis. Die brief bleek de dag er na al verstuurd en leidde er toe dat burgemeester Stapelkamp op donderdag zijn zorgen over het drugsgebruik kon uiten voor radio en tv. Dinsdag zei hij dat alle publiciteit rondom 3MMC kan bijdragen aan de bewustwording, dat er echt een probleem is. De motie werd met negentien stemmen voor en twee tegen aangenomen.

Naast aanpak ook goede voorlichting
Wilma Elsinghorst (CDA) diende donderdag 26 november mede namens Winterswijks Belang, VVD, Voor Winterswijk en de PvdA een soortgelijke motie in als in Aalten. Alleen werd deze keer niet gevraagd om de Veluwse methode te onderzoeken. Wel werd verzocht om 'een nauwe samenwerking te zoeken met politie, Openbaar Ministerie, middelbare scholen en verenigingen voor een adequate aanpak van én goede voorlichting over de drugsproblematiek'. “Met het gevaar leren inzien van de drugs, is al veel gewonnen”, zei Elsinghorst. Burgemeester Joris Bengevoord beschouwde de motie als een steun in de rug. “Aandacht hiervoor is harstikke goed en die samenwerking gaan we zeker opzoeken.” De motie werd raadsbreed aangenomen, hoewel Peter Voogt de motie overbodig vond. “Er is al een brief van de burgemeesters verstuurd. De staatsecretaris heeft al gezegd dat er begin volgend jaar een wetsontwerp komt.” Loes ten Dolle (D66) vond dat de motie niet ver genoeg ging en wees er op dat niet alleen 3MMC, maar ook alcoholgebruik van de jeugd tot laveloze jongeren leidt. “We moeten veel meer inzetten op de vragen waar, waarom en wat kunnen we doen.” Toch stemde ze niet tegen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden