Eerste bewonersavond in ’t Grachthuys. Foto: PR
Eerste bewonersavond in ’t Grachthuys. Foto: PR

Tweede bewonersavond over de toekomst van Bredevoort

Wonen

BREDEVOORT - De werkgroep Toekomstvisie Bredevoort is volop een visie aan het schrijven op basis van de reacties van inwoners op verschillende thema’s. Maar de uitwerking roept een aantal concrete vragen die de werkgroep graag zou willen voorleggen aan inwoners. Daarom wordt een tweede bewonersavond georganiseerd bij ’t Grachthuys in Bredevoort op woensdagavond 13 maart.

Tijdens de eerste bewonersavond gaven inwoners onder meer aan meer activiteiten voor jong en oud te willen, maar wat houdt dit precies in?
Daarnaast bleek er voor de toekomst behoefte aan meer gemeenschappelijke woonvormen met verschillende generaties, bijvoorbeeld in een hofje. Op de avond wordt gepeild in hoeverre er nu al inwoners zijn die geïnteresseerd zouden zijn in zo’n collectieve woonvorm.
Verder is de verkeer- en parkeerdruk in Bredevoort inwoners een doorn in het oog. Moeten er in de nieuwe toekomstvisie alleen maatregelen worden opgenomen voor bezoekers, of ook voor inwoners?

Praktische informatie
Antwoorden op deze vragen (en meer) maakt de toekomstvisie concreter en zorgt ervoor dat er makkelijker kan worden doorgepakt om de ambities te realiseren. De avond begint woensdag 13 maart om 19.30 uur in ‘t Grachthuys. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur. Het kopje koffie en een drankje wordt aangeboden door de organisatie. Aanmelden is gewenst en kan via:


www.bredevoort.nu/toekomstvisie

Eerste bewonersavond in ’t Grachthuys. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant