Het pand Bredevoortsestraatweg 39. Foto: Jos Wessels
Het pand Bredevoortsestraatweg 39. Foto: Jos Wessels

Eigenaar tegenover gemeente in slepend conflict

Wonen

AALTEN - Het pand Bredevoortsestraatweg 39, in Aalten bekend als voorheen Messink en Prinsen, staat nu al zeven jaar leeg. De eigenaar, Silvio Gierkink, makelaar te Lichtenvoorde, wil hier drie jongerenappartementen realiseren. Hij ondervindt alleen maar tegenwerking van de gemeente Aalten, vindt hij zelf. Hij heeft nu een bezwaarschrift tegen de verhoogde OZB ingediend bij de gemeenteraad.

Door Jos Wessels

Voorgeschiedenis
Sinds 2010 is de gemeente bezig het kernwinkelgebied te verkleinen. De boekhandelaar die gehuurd in het pand zat, kreeg een aanbod om te verhuizen naar de Landstraat en heeft dit ook gedaan. De gemeente had beloofd contact op te nemen met de toenmalige eigenaar, maar deed dit niet. Daarop nam de toenmalige eigenaar zelf contact op.
Na stroeve onderhandelingen sloten de toenmalige eigenaar en de gemeente in 2016 een realisatieovereenkomst, waarbij hij akkoord ging met een extra wooncontingent in ruil voor de winkelbestemming. De toenmalige eigenaar had graag meer gewild, maar 2016 was nog de tijd van de woningkrimp. De gemeente wilde niet bouwen voor leegstand.

Geluidshinder
Intussen is de politiek volledig omgeslagen. Alles is nu gericht op bouwen, want de woningnood is gigantisch, met name onder jongeren.
Sinds 2018 is Silvio Gierkink eigenaar. Hij wil meer dan één woning. Hij diende plannen in voor drie appartementen, twee gelijkvloers in de winkel en een (reeds bestaande) op de bovenverdieping. Alle aansluitingen en voorzieningen zijn aanwezig, dus dit moet in drie maanden te realiseren zijn.
De gemeente wijst er nadrukkelijk op dat de afspraak is: één woning, met eventueel bedrijvigheid aan huis. Drie appartementen kunnen niet, want dan worden de normen voor geluidshinder overschreden.
In september 2022 ging Gierkink in beroep bij de gemeenteraad. Hij kreeg geen gelijk, alleen BBB-HMV en D66 kozen zijn kant.

‘Paarse krokodil’
Gierkink heeft zich vervolgens verdiept in de regels voor geluidshinder. Het blijkt dat de normen alleen overtreden worden als het verkeer 50 kilometer per uur mag rijden. Als het verkeer slechts 30 kilometer per uur mag, is er geen probleem. De 30 km zone begint in Aalten 20 meter voorbij het pand, net na de kruising. Op een vraag of het 30-km bord net vóór zijn pand geplaatst kon worden, was het antwoord negatief.
Inmiddels heeft de gemeenteraad begin 2023 besloten om de hele bebouwde kom van Aalten om te vormen tot 30 km zone. Gierkink was hiermee blij, want het probleem leek opgelost. Tot hij hoorde dat invoering op deze plek op zijn vroegst in 2025 zal gebeuren. Dus dat betekent nog twee jaar leegstand.
B en W kunnen ontheffing geven op de geluidshindernorm, maar doen dat niet voor deze plek. Gierkink heeft nu het gevoel dat in Aalten een paarse krokodil in de hoek staat, zoals in de bekende reclame.
Wethouder Kok wijst er namens de gemeente op dat volgens de huidige regels 30 km inderdaad buiten de geluidsnormen valt. Maar dat onder de nieuwe Omgevingswet die eraan komt, 30-kmgebied juist weer wél onder de geluidshindernorm valt.

Wat is een huishouden?
Gierkink heeft plannen om in de appartementen jongeren te huisvesten via de organisatie Workmate Company. Deze Achterhoekse organisatie, opgericht door maatschappelijk betrokken ondernemers, zet zich in voor ambulante begeleiding en beschermd wonen van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Volgens de gemeente kan dit niet omdat een woning uitsluitend bestemd is voor een afzonderlijk huishouden. Een woongroep is niet één huishouden. Het verweer van Gierkink dat ook elders jongeren als groep samenwonen, en ook buitenlandse werknemers samen in een woning zitten, maakte geen indruk. Het begrip huishouden is dus ook een struikelblok.

Financiële schade
Dat de OZB-belasting voor zijn pand nu omhoog gaat, schoot Gierkink helemaal in het verkeerde keelgat. Het pand is juist minder waard geworden, vindt hij, zeker na zeven jaar leegstand. Gierkink stelt flinke financiële schade op te lopen door de handelswijze of het nalaten door de gemeente. Dat komt onder meer doordat de overdrachtsbelasting voor verhuurders in de tussentijd is verhoogd van 2 procent naar 10,4 procent. Hij heeft nu een bezwaarschrift ingediend bij de gemeenteraad. Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State. Maar intussen staat dit pand, dat zeer geschikt is als woning, al zeven jaar leeg in een tijd van grote woningnood.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit