Evert Maarten Smilda (1928-2020). Bron: ADW/Arjan Ligtenbarg
Evert Maarten Smilda (1928-2020). Bron: ADW/Arjan Ligtenbarg

Twee nieuwe straatnamen in Aalten

Wonen

AALTEN - Aalten krijgt er twee nieuwe straten bij: Groene Kamer en Smildapad. Groene Kamer wordt de naam van de nieuwbouw aan de Singelweg ten noordoosten van De Pas. Smildapad wordt de naam van de straat tussen het zuidelijk en het noordelijk deel van het bouwplan aan de Ludgerstraat. 

Door Jos Wessels

Hier komen 56 woningen waarvan 23 grondgebonden, 12 in een hofje en 21 appartementen.
Voor straatnaamgeving gaat de gemeente niet over één nacht ijs. Eerst wordt advies gevraagd aan de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch (ADW) en vervolgens oordeelt de Erfgoedcommissie. Voorzitter van ADW Ab Tenkink vertelt.

Groene Kamer
Nabij de Singelweg worden 33 woningen gerealiseerd. De gemeente vroeg naar oude veldnamen van dit gebied. Maar die zijn niet bekend. Het hele gebied had de verzamelnaam Het Slaa. ADW vond wel de naam Slaahuysen. Maar nóg een naam met Slaa- erin vond de gemeente teveel van het goede.
Ambtelijk had het bouwplan de naam Groene Kamer gekregen. Bij nader inzien geen gekke naam voor deze nieuwe woonbuurt. Het is een sjieke naam en de buurt ligt in het groen. ADW kan ermee leven, de Commissie Erfgoed bracht een positief advies uit en op 5 oktober beslisten Burgemeester en Wethouders.

Smildapad
De woonbuurt op het terrein van de voormalige technische school en het daarachter liggend gebied wordt vernoemd naar Evert Maarten Smilda (1928-2020). Dit op wens van oudheidkundige kringen en sympathisanten van de synagoge.
Evert Smilda werd geboren in Utrecht. In 1959 kwam hij met zijn vrouw Tine naar Aalten om te gaan werken als amanuensis aan de Christelijke Scholengemeenschap. Door avondstudie werkte hij zich op tot leraar aan de avondmavo en de Christelijke Technische School. Smilda had een grote belangstelling voor geschiedenis. In 1964 schreef hij ‘Twee eeuwen tussen Es en Slinge’ over de koperslagers in de Peperstraat. Later verzorgde hij de uitgifte van ‘Aalten in oude ansichten’ en twee delen ‘Aalten, zoals het was zoals het is’ in samenwerking met G.J. Timmer. In 1962 was hij betrokken bij de oprichting van ADW.
In dezelfde tijd kwam hij in het bestuur van de Aaltense Oudheidkamer. Veertig jaar zat hij in het bestuur, waarvan negentien jaar als voorzitter. Samen met anderen heeft hij de basis gelegd van wat nu het Nationaal Onderduikmuseum is.
Toen de plaatselijke Joodse gemeenschap het onderhoud van de synagoge niet meer kon betalen, richtte hij samen met anderen de stichting ‘Vrienden van de Aaltense synagoge’ op. Hij werkte samen met Duitse historici aan de uitgifte van tweetalige geschiedwerken. En tenslotte zag hij als burger al vroeg in de jaren zestig het belang van het mooie Aaltense dorpsgezicht in. Hij heeft bij de provincie Gelderland gelobbyd om verschillende karakteristieke panden op de monumentenlijst te krijgen die anders afgebroken zouden worden. Mede daardoor werd het centrum van Aalten het eerste Beschermde Dorpsgezicht van Gelderland. Voor al deze verdiensten krijgt Evert Smilda nu dus een straat vernoemd die gelegen is op het terrein van zijn vroegere technische school.

Tekst bij foto: Evert Maarten Smilda (1928-2020). Bron: ADW/Arjan Ligtenbarg

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit