Martin Veldhuizen (links) met Gerbert Navis. Foto PR
Martin Veldhuizen (links) met Gerbert Navis. Foto PR

Eremedaille voor vertrekkend wethouder Martin Veldhuizen

Politiek

AALTEN – Dinsdagavond 31 mei ontving Martin Veldhuizen de eremedaille van de gemeente Aalten. Sinds 2007 heeft Martin zich namens de VVD voor de gemeente Aalten ingezet als raadslid en fractievoorzitter en de afgelopen vier jaar ook als wethouder. De VVD komt niet terug in het nieuwe college. Martin Veldhuizen wilde alleen doorgaan als wethouder en ziet af van het raadslidmaatschap. Met het toekennen van de eremedaille toont de gemeente Aalten haar grote waardering voor de jarenlange inzet en betrokkenheid van de heer Veldhuizen.

Benoeming wethouders
Voor de periode 2022 tot 2026 werden vier wethouders benoemd tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond. BBB/HMV kwam met een tegenkandidaat wethouder, Johan Wikkerink, in plaats van de wethouders Ted Kok en Erik Groters. Hierover werd door middel van stembriefjes gestemd, zeventien stemmen voor de heren Ted Kok en Erik Groters en vier stemmen voor Johan Wikkerink. Vervolgens werden Ted Kok, Hans te Lindert (CDA), Erik Groters (GemeenteBelangen) en Joop Wikkerink (Progressieve Partij) benoemd tot nieuwe wethouders voor de komende vier jaar.

Tekst: Leo van der Linde

De VVD fractie zegt over het vertrek van Martin Veldhuizen: “Na elf jaar raadslid en vier jaar wethouder geweest te zijn nam Martin Veldhuizen dinsdagavond afscheid van zijn actieve politieke carrière. Als zeer betrokken bestuurder reikte de burgemeester Stapelkamp hem de eremedaille van de gemeente Aalten uit voor zijn inzet voor de inwoners van Aalten. Minder praten, meer doen kenmerkte de stijl van Martin. Altijd ging hij het gesprek aan om er samen uit te komen. Mediator is dan ook een passend woord voor zijn stijl. Zijn hart lag bij de ondernemers. In de tijd van coronamaatregelen heeft hij dan ook al het mogelijke gedaan om de lijnen kort te houden zodat er op maat geholpen kon worden. Martin is niet de persoon om zich daar op te laten voorstaan, daarvoor is hij veel te bescheiden. Zijn mooie politieke carrière wist hij af te sluiten met het binnenhalen van de mogelijkheid van uitbreiding van het bedrijventerrein met 10 hectare. Bovendien bleef hij altijd netjes binnen de begroting, zodat de lasten van de inwoners en ondernemers zo laag mogelijk konden blijven.” 

Fractievoorzitter Gerbert Navis roemde hem daarom ook in een kort afscheidswoord: “Even bellen na de raadsvergadering, steun en toeverlaat in mooie, maar soms ook moeilijke tijden. Gelukkig kan de VVD-fractie deze mulit-inzetbare vraagbaak nog regelmatig om advies vragen, want om thuis achter de geraniums te gaan zitten, daarvoor is het nog veel te vroeg!” 

Burgemeester Stapelkamp: “We nemen vandaag afscheid van de bestuursperiode 2018-2022. Op 16 maart werd er een nieuwe raad gekozen en die 21 volksvertegenwoordigers kregen het mandaat om het algemeen bestuur te vormen van onze gemeenschap en daartoe lokale wetgeving, beleid en begrotingen vast te stellen. En een nieuw dagelijks bestuur te benoemen, althans de wethouders. Vijf weken sneller dan vier jaar geleden is een nieuwe coalitie gesmeed en  dus kunnen we vandaag een nieuw team kiezen. En we nemen afscheid van het oude team. 

Vier jaar geleden was de wethoudersploeg vanuit CDA, PP en VVD niet de meest voor de hand liggende maar misschien wel juist daarom werd het al snel een hecht team dat met veel energie en plezier de Aaltense gemeenschap heeft gediend. Die teamspirit viel niet alleen binnen de politiek op, ik hoorde het ook geregeld buiten de deur. Daadkrachtig, duurzaam en dichtbij was jullie motto en dat hebben jullie waargemaakt. We gingen veel het gemeentehuis uit, lieten ons ook zonder dat we uitgenodigd waren zien en dat viel op en werd gewaardeerd. 

Richting de raad zetten jullie je in om recht te doen aan de meer duale en open verhoudingen zoals paste bij een raadsprogramma dat het college mee kreeg ter uitvoering. Geregeld zochten jullie het contact met raadsfracties. Dit alles heeft geleid tot een harmonieuze bestuursperiode. Het imago van Aalten in de omgeving is er op vooruit gegaan, we waren zichtbaar aanwezig en droegen ons steentje bij aan de bovenlokale samenwerking. Ik wil jullie daarvoor bedanken, ook voor mij als jullie voorzitter was het zo erg plezierig samenwerken, ik hoefde geen brandjes te blussen en wist me ook door jullie gesteund.

Ted Kok, de ervaren kracht, de enige die doorging van de vorige ploeg, harde werker, slimme regelaar, geniet van het politieke spel, krijgt een kick van resultaten boeken maar is net zo goed belangrijk als sfeermaker.

Joop Wikkerink, politiek dier tot in zijn diepste vezels, dag en nacht in de weer voor gerechtigheid en solidariteit met kwetsbare mensen. Moest na 36 jaar raadslidmaatschap wel even een omslag maken van soms vlijmscherp debatterende oppositieleider tot verbindend bestuurder en ook nog van ambtenaar naar bestuurder. Dat was wel eens lastig, de oude mens kwam en komt nog wel eens naar boven, maar Joop 2.0 heeft zich meer dan bewezen.

Hans te Lindert, vier jaar geleden begonnen, groen als gras, was nog geen jaar bestuurlijk actief en werd ook tot zijn eigen verrassing opeens deeltijdwethouder. Met in de portefeuille misschien wel het grootste gemeentelijke koppijndossier, de jeugdzorg. Je eerste raadsdebat ging ook al over een ingewikkeld dossier, het muziekonderwijs. Je vond het zeer spannend, maar behendig opererend wist je dat tot een goed einde te brengen. Gaandeweg kreeg je zó de smaak te pakken dat je zelfs lijsttrekker werd met ook nog eens een klinkend resultaat voor je partij.

Tenslotte Martin Veldhuizen. Net als Joop werd je op je 66-ste nog wethouder en ook nog eens met een portefeuille waar je grotendeels niet direct heel veel affiniteit mee had. Grijs, blauw en groen, economie en duurzaamheid. Duurzaamheid was een onderwerp dat opeens veel meer aandacht en prioriteit kreeg in Aalten en waar dus wel een tandje bijgezet moest worden, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Je beet je er in vast, en begon er steeds meer lol in te krijgen, een beetje in lijn met eerdere groene liberale ridders zoals Winsemius en Nijpels. Je wist je behendig door heel wat lastige debatten heen te slaan, geholpen door je charme. 

Je hebt heel wat ‘meegenomen’ naar een volgende vergadering of versie en je kwam er vaak mee weg. Wat hielp was dat je veel inzet pleegde om alle fracties mee te krijgen en zo had je al voordat voorstellen naar de raad gingen al veel draagvlak binnen gehaald. Daarnaast was je meer in je natuurlijke habitat binnen de portefeuille economie. We hebben zeer geprofiteerd van al jouw kennis en kunde maar zeker ook van jouw grote netwerk onder lokale en regionale ondernemers.

Je was in de elf jaren voor je wethouderschap fractievoorzitter. Je was ook voorzitter van de vertrouwenscommissie die in haar onmetelijke wijsheid mij voordroeg als nieuwe burgemeester. Ik hoop je niet teleurgesteld te hebben. Je was ook eerste loco en daarmee mijn eerste vervanger. Ik heb me daar zeer comfortabel bij gevoeld, met een gerust hart kon ik Aalten achter laten op vakantie of anderszins. Je vond het boeiend, en ook hierin liet je je ruime levenservaring en je charme zien, je werd gewaardeerd als je namens de gemeente in noodsituaties aanwezig was. 

Je had niet alleen een heel eigen charme maar ook een heel eigen vocabulaire. “Voorzitter, ik moet eerlijk zeggen”, was zo’n inleidende tekst die we je tientallen keren hebben horen uitspreken, waarbij ik wel eens dacht: Van wie moet dat eigenlijk? En moet je dan ook wel eens iets oneerlijk zeggen? Buitengewoon verwarrend was je gebruik van het woord ‘we’. Het was ons ook na enige jaren nog steeds niet altijd duidelijk wie die ‘we’ toch was waarover je het had. De VVD, de kegelclub, je gezin, de fractie, het college, je vroegere bedrijf, de gemeente, de regio, we keken elkaar dan aan en vroegen ons af: Wie is of zijn We? Een heel enkele keer vermoedden we zelfs dat die We eigenlijk gewoon jezelf was, een soort majesteitelijke meervoudsvorm, Wij Martin, wethouder bij de gratie van de raad, Prins van Grijs-Blauw-Groen, heer van de Dijkstraat, hebben goed gevonden en verstaan bij deze, zoiets. 

Het was amusant en verwarrend maar het zegt ook wel iets over jou. Het woord ik vermeed je nogal eens, je hoefde niet in de belangstelling te staan, je wilde ook geen grote afscheidsreceptie met relaties. Na enig aandringen was vanmiddag een personeelsborrel en vooruit, daarvoor nog een lunch met het college nog wel aanvaardbaar voor je, maar dat was het dan ook wel. 

Namens het college wil ik mijn waardering voor jou uitspreken. Met grote inzet heb je gedurende elf jaar als raadslid en vier jaar als wethouder de gemeente gediend. Maar ook daarbuiten ben je zeer actief geweest, voor Estinea en voor het Onderduikmuseum. Misschien nog wel belangrijker maar minder bekend is je grote hart voor mensen met financiële zorgen die op de een of andere manier op je pad kwamen. Je hebt in stilte in de loop der jaren heel wat mensen belangeloos met raad en daad geholpen, zowel ondernemers als bijstandsgerechtigden. Vanwege jouw inzet gedurende zo veel jaren en op zo veel verschillende manieren heeft het college besloten om jou de Eremedaille van de gemeente toe te kennen.” 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit