Afbeelding

Wat zijn de gevolgen van scheiden voor kinderen?

Partnerbijdrage

Een scheiding is voor een gezin een heftige gebeurtenis. Vaak gaat dit gepaard met veel emoties en veel veranderingen. De partners, maar ook de kinderen gaan vaak een moeilijke tijd door waarin het niet altijd gemakkelijk is om met de situatie om te gaan. In sommige gevallen is er al jaren sprake van spanningen, en met andere scheidingen komt het als donderslag bij heldere hemel. Wanneer er (jonge) kinderen bij de scheiding betrokken zijn, is het een extra uitdaging deze in goede banen te leiden. Je wilt ten slotte je kinderen zo veel mogelijk behoeden voor spanning en frictie. Uit onderzoek is gebleken dat een scheiding diverse negatieve gevolgen kan hebben voor een kind. Gelukkig zijn er wel een aantal dingen die je als ouder kunt doen om de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. In Nederland vind je vele scheidingsmediators die jou kunnen begeleiden bij een scheiding. Zo kan bijvoorbeeld een mediator in Enschede een vechtscheiding voorkomen waardoor kinderen zo min mogelijk last ervaren van een scheiding.

Mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen
Iedere scheiding en ieder kind is natuurlijk anders. Wat de exacte gevolgen zijn na een scheiding is niet vast te stellen. Wel zijn er verschillende onderzoeken gedaan waarin de gevolgen van een scheiding voor kinderen zijn onderzocht. Hierin is onderscheid gemaakt tussen de diverse levensfasen van kinderen. Zo kan een scheiding voor kleinere kinderen effect hebben op het hechtingsproces. Dit staat namelijk centraal tot het vierde levensjaar. Hechtingsstoornissen kunnen zich voordoen wanneer de er een verstoorde relatie optreedt tussen de ouders en het kind. Dit heeft weer allerlei gevolgen voor de toekomstige ontwikkeling van het kind. Daarnaast lopen kinderen van gescheiden ouders ook meer risico op leer- en gedragsstoornissen. Er kunnen namelijk vele veranderingen plaatsvinden, waardoor de kinderen stabiliteit missen. Meer informatie over de mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen vind je op https://www.descheidingsmediator.nl/. Ook kan je via deze weg mediators vinden in alle grote steden van Nederland.

Positieve factoren voor kinderen van gescheiden ouders
Hoewel een scheiding negatieve gevolgen kan hebben voor een kind, zijn er ook positieve factoren die houvast en steun kunnen bieden. Structuur en stabiliteit zijn essentiële factoren die kinderen helpen om met de veranderende situatie om te gaan. Je kan je dan ook voorstellen dat het voor de kinderen ideaal is wanneer er zo min mogelijk verandert aan de huidige woonsituatie. Kunnen de kinderen in hetzelfde huis blijven wonen en dus dezelfde school en vriendjes behouden? Dan kan dit al helpen om met de scheiding om te gaan. Kan je daarnaast als ouders een duidelijk ouderschapsplan opstellen en samen door één deur? Dan krijgen kinderen niet het gevoel dat ze een partij moeten kiezen en wordt er voldoende ruimte geboden om de scheiding te verwerken. Zit je zelf in een scheiding en zie je door de bomen het bos niet meer? Zoek dan hulp van een mediator in de buurt.

Dit artikel wordt u aangeboden door Descheidingsmediator.nl. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit