Huidige situatie op de hoek van de Stationsstraat en het Kloosterpad in Aalten
Huidige situatie op de hoek van de Stationsstraat en het Kloosterpad in Aalten Basisschool St.Jozef Aalten

Leerlingen St. Jozef maken hun schoolplein groen op

Onderwijs

AALTEN - Vanaf het nieuwe schooljaar hoopt scholenkoepel SKBG Onderwijs alle schoolpleinen ‘groen’ te hebben gemaakt. Een speelplaats die uitdaagt om te spelen en ontdekken voor de kinderen. Geheel passend bij het motto: ‘het mooiste wat je kunt worden is jezelf!’

Bij de voorbereiding van de plannen is de leerlingenraad betrokken. Zij hebben in de klassen kinderen gevraagd wat zij van de plannen vinden, wat mist en wat belangrijk is voor hen.

Gezamenlijk plan
Veel ouders hebben hun hulp direct aangeboden en de plannen kunnen bekijken. De MR, de OV en verschillende enthousiaste ouders wilden meedenken en helpen. De input van ouders tijdens de eerste ouderavond van het schooljaar was voor het plan ook belangrijk. Met de ideeën van ouders is ook de baby- en peutergroep als doelgroep in het plan meegenomen. De baby- en peutergroep én de voor- en naschoolse opvang van Kindernet St. Jozef speelt ook op het plein met de leerlingen samen.
Met alle wensen en ideeën is het plan aangepast en definitief gemaakt. De financiering komt grotendeels van een flinke investering van de scholenkoepel: SKBG Onderwijs. Zij ziet de waarde van onze school en het belang van het plan voor de leerlingen. Doordat veel ouders hun werkgever betrokken hebben, of zelf in hun bedrijfskas hebben gezocht naar mogelijkheden voor sponsoring of ondersteuning, denken we het plan uit te kunnen voeren. Voor het laatste stuk van het geld voor het plein willen kinderen, ouders en teamleden met een pleinfestijn een inzameling houden.

Pleinfestijn
Het pleinfestijn op 2 juni van 11.00 tot 13.30 uur wordt georganiseerd in samenwerking met ouders, leerlingen, team en veel betrokken ondernemers. Op die dag én de aanloop daarnaartoe hoopt de organisatie zoveel mogelijk geld op te halen voor ons plein. Er is een kleedjesmarkt, een talentenshow, verschillende stands, en lekkere hapjes en drinken. Op de website is er een aparte pagina gemaakt mét doneerknop. Alles wat verkocht wordt, is door sponsoren aangeleverd en de opbrengst gaat daarom volledig naar het plein.

Sponsorloop
Kinderen zamelen ook via digitale donaties geld in met een sponsorloop. Lekker bewegen, daar houden de leerlingen van: tussen de lessen door, op het schoolplein en in de lessen bewegend leren. Een groepje kinderen heeft zelf de formulieren en stempelkaarten ontworpen. Via de website hoopt de school zoveel mogelijk geld op te halen. Contant geld brengt voor de organisatie veel kosten en risico’s met zich mee en is voor kinderen minder veilig, daarom willen dat liever niet.

Naast de sponsorloop zal er een verloting worden gehouden met mooie prijzen. Meer informatie staat op de website. De prijzen zijn allemaal geschonken door lokale ondernemers. Alle opbrengst komt ten goede aan het schoolplein van Basisschool en Kindcentrum St.Jozef Aalten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit