Versnelling bouw woningen aan de Ludgerstraat

Algemeen

Provinciale subsidie voor bouw 45 sociale huurwoningen

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – De woningbouw aan de Ludgerstraat kan versneld worden. “Dit is mogelijk dankzij de subsidieregeling Betaalbaar Wonen van de provincie Gelderland”, zegt wethouder Ted Kok. “Per sociale huurwoning is er 7500 subsidie.” Er worden 54 woningen gebouwd op de locatie van de voormalige technische school. Daarvan zijn er 45 bestemd voor de sociale huur. Wethouder Kok verwacht dat de woningbouw begin 2022 kan worden gestart.

Bestemmingsplan in december ter inzage
Het terrein aan de Ludgerstraat ligt al sinds 2007 braak en is eigendom van woningbouwcoöperatie de Woonplaats. Vanuit de gemeenteraad is al herhaaldelijk aangedrongen om daar eindelijk eens te starten met woningbouw. De voorbereidingen zijn al eerder dit jaar gestart. In juni was er een informatieavond met de direct aanwonenden, die volgens de wethouder positief reageerden. “We hopen in december de wijziging van het bestemmingsplan ter inzage te leggen.” Na zes weken kunnen burgemeester en wethouders het bestemmingsplan vaststellen. “Als er geen zienswijzen worden ingediend, en daar ga ik wel vanuit, dan kan de woningbouw snel starten”, zegt Kok.

Groene woonomgeving
De bouw van de 45 huurwoningen en de tien woningen voor de particuliere sector zal in fasen uitgevoerd worden. Tijdens fase 1 worden er 23 sociale huurwoningen gebouwd. In de tweede fase worden 22 sociale huurwoningen gebouwd, waaronder 17 appartementen. “We willen ook een Aaltens Höfke creëren”, zegt Kok. Rondom een tuin (hof) worden dan woningen voor ouderen gebouwd. Die tuin wordt gezamenlijk onderhouden en de gedachte is dat rondom zo’n höfke de bewoners elkaar ook met andere zaken zullen helpen. Fase 1 kan begin 2022 starten. “Fase 2 en 3 komen er dan snel achteraan.”

Tijdens fase 3 worden de laatste negen woningen gebouwd. Het is de bedoeling dat het een groene woonomgeving wordt. De Woonplaats streeft naar sociale huurwoningen met een zodanige huurprijs, dat gebruik gemaakt kan worden van de huurtoeslagregeling. Daardoor is er voor de huurder uiteindelijk een lagere huur.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit