<p>Voorbeeld van wateroverlast. Foto: Leo van der Linde</p>

Voorbeeld van wateroverlast. Foto: Leo van der Linde

Wethouder ondertekent overeenkomst om Aalten beter voor te bereiden op extreem weer

AALTEN – Namens de gemeente Aalten zal wethouder Martin Veldhuizen een van de ondertekenaars zijn van de ‘Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) 2de fase Deltaprogramma (2022-2027)’ voor Oost-Nederland. Dit is een programma om Nederland beter voor te bereiden op weersextremen. Het streven is om watertekorten en wateroverlast daarbij zoveel mogelijk te beperken. De ondertekening vindt plaats op vier november.

Door Bernhard Harfsterkamp

Wateroverlast en watertekorten tegengaan
Over de droogte in en de verdroging van het buitengebied en de grote kans op wateroverlast na stevige buien is al vaker gesproken in de gemeente. Samen met het Waterschap Rijn en IJssel werd bijvoorbeeld nog niet lang geleden een klimaatatlas opgesteld. Daarin is te zien waar in de nabije toekomst de grootste problemen worden verwacht, zodat er op kan worden ingespeeld met het voorbereiden van beleid. De ondertekening van de overeenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) betekent dan ook niet dat de gemeente zich opeens met heel andere zaken betreffende wateroverlast en watertekorten zal bezighouden.

Afkoppelen van hemelwater
Met het bestaande beleid voldoet de gemeente al aan de uitgangspunten van de overeenkomst. De gemeente Aalten zegt namelijk een inspanningsverplichting te zullen doen om de afvoer van hemelwater via het riool te verminderen. Plaatselijk opvangen en laten infiltreren in de bodem waar dat kan is voortaan het doel. Dit zogenaamde ‘afkoppelen van het hemelwater’ is al onderdeel van huidige en toekomstige projecten. Met de ondertekening van het ZON-programma zegt Aalten concreet toe zo’n 500.000 euro te zullen investeren in de aanpak van droogte en het vasthouden van water. Dit bedrag wilde de gemeente investeren en is opgenomen in de rioleringsprojecten. Deelname aan het programma levert de gemeente een tegemoetkoming in die kosten van zo’n 100.000 euro op.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden