Oplossing zoekplaatje | Al het nieuws uit Aalten | Aalten Vooruit
<p>Foto: collectie Leo van der Linde, met dank aan Hendrik Lensink</p>

Foto: collectie Leo van der Linde, met dank aan Hendrik Lensink

Oplossing zoekplaatje

AALTEN - De inventaris van een school wordt verhuisd naar een andere locatie. Het betreft de verhuizing van de Technische School Aalten. Deze was destijds gehuisvest in de oude huishoudschool aan de Haartsestraat. Hier zat een dependance van de LTS, de Lagere Technische School.

Aan de Haartsestraat ging de eerste christelijke landbouwschool van start op de plek waar nu de Hema staat. Er werd destijds begonnen met twee leerjaren. Deze school heeft zich in Aalten snel en goed ontwikkeld. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is door de school veel gedaan aan het geven van cursussen aan plattelands- en andere vrouwen. In 1956 verrees de nieuwbouw aan de Oranjelaan. De leegstaande school werd o.a. gebruikt als dependance van de Technische School. Er stond weliswaar een school voor Technisch onderwijs aan de Polstraat. Dit gebouw werd al spoedig te klein in verband met de uitbreiding van de tweejarige naar de driejarige opleiding. Er werd een nieuw lokalenplan vastgesteld. De bouw werd echter voor onbepaalde tijd opgeschort in verband met bestedingsbeperkingen. In 1958 maakte de Technische School gebruik van de huishoudschool en er werden zelfs twee lokalen gehuurd in de Ned. Hervormde School, de latere Ds. Stegemanschool.

Pas in de jaren zeventig kwam er schot in de zaak. Nieuwe plannen werden gemaakt en kon men de school aan de Polstraat uitbreiden met twaalf lokalen, een kantine en een gymnastieklokaal. Toen kon er worden verhuisd van de Haartsestraat naar de Polstraat. We zien hier de verhuizing in beeld, leerlingen helpen mee met het verhuizen van de inventaris. De leraar met pijp in zijn mond zou de heer Lourens zijn.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden