<p>Windmolenpark Hagenwind in 2008. Foto: PR</p>

Windmolenpark Hagenwind in 2008. Foto: PR

‘Komen hier windmolens van 180 meter hoog?’

Zorgen na publicatie Uitnodigings-kader Zon en Wind

Door Karin Stronks

AALTEN – Het Uitnodigingskader Zon en Wind, een 45 pagina’s tellend boekwerk van de gemeente Aalten dat is opgesteld om invulling te geven aan de energietransitie, baart buurtbewoners van windmolenpark Hagenwind zorgen. Enkele steekwoorden hierin zijn volgens de buurt, wonend nabij natuurgebied het Aaltense Goor: gebrekkige communicatie, afgezegde informatiemomenten, gebrek aan neutraliteit en een voorgekauwd plan. Buurtbewoners vragen zich af of er in hun achtertuin windmolens zullen komen van 180 meter hoog. Een van de buren merkt op: “Deze hoogte is de ashoogte, dus de wiek komt er nog bij. Vergelijk: de Euromast is 185 meter hoog...”

Buren van windmolenpark Hagenwind zijn geschrokken na het verschijnen van de publicatie van het Uitnodigingskader Zon en Wind van de gemeente Aalten. “De locatie Het Aaltense Goor is als enige locatie met naam genoemd in het kader. Een neutraal rapport dient geen naam te noemen. We worden nu al een bepaalde richting in geduwd, het riekt naar een voorgekauwd plan”, aldus de buurt. Ook de gebrekkige communicatie is de buurt een doorn in het oog. “Er zijn informatieavonden geweest, twee ervan zijn afgezegd. Wij hebben de aankondiging die op de gemeentepagina’s heeft gestaan gemist. De communicatie had beter gekund. Bovendien kunnen door de coronaregels maar weinig mensen worden toegelaten bij deze avonden.” Om elkaar op de hoogte te brengen en te houden over het Uitnodigingskader zijn buurtbewoners een appgroep gestart. Buren die zich zorgen maken over de mogelijkheid van vijf windmolens van 180 meter ashoogte in hun achtertuin hebben publicaties over dit item gedeeld.

Overlast van windturbines
De gemeente Aalten heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat binnen de gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als verbruikt. In het ‘Akkoord van Groenlo’ uit 2009 werd deze ambitie voor het eerst genoemd. Volgens de berekening die in het Uitnodigingskader is vermeld moet in de gemeente Aalten nog 47,6 GWh energie worden opgewekt. Als dit alleen met zonnevelden ingevuld wordt, is hiervoor, afhankelijk van de opstelling van de zonnepanelen, ongeveer 68 hectare aan zonnevelden nodig. Of alleen met wind, dan zijn hiervoor vijf nieuwe molens van 180 meter ashoogte nodig. Het kan ook een combinatie van een zonneveld en windmolens zijn. Hoewel er nog niets concreet is en het kader een opdracht voor de gemeente Aalten omschrijft die alles te maken heeft met de energietransitie, zijn omwonenden bezorgd over de overlast die kan ontstaan door de enorme windturbines. De buurtbewoners hebben zich in deze materie verdiept: “De slagschaduw, het effect van een knipperende lamp, kan irritaties oproepen. Onderzoek heeft aangetoond dat dertig procent van de omwonenden in een straal van 2,5 km hinder ondervindt van het geluid, vooral ’s nachts. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat het laagfrequente geluid en de trillingen mensen ziek kan maken. Dan is er nog een financieel gevolg, de waardevermindering van woningen die in de buurt van windmolens staan kan tot dertig procent oplopen.”

Resultaat viel tegen
In het magazine Barlose Berichten van januari 2020 staat een artikel over het windmolenpark Hagenwind. Een attente buurtgenote citeert: “VOF Hagenwind is opgericht door elf deelnemers. De eerste gesprekken vonden plaats in 1998. Bezwaren van omwonenden en natuurorganisaties, horizonvervuiling en bang dat vogels in aanraking zouden komen met de roterende wieken. Vier keer per jaar onderhoud. Tien jaar verder, molens bijna financieel afgeschreven, lening bijna afgelost. Windturbines kunnen nog tien jaar mee. Resultaat viel eerste tien jaar tegen, perioden met minder dan twintig procent dan is ingeschat. Elk jaar 32 miljoen kWh opgewekt, genoeg voor 10.000 huishoudens, genoeg voor alle huishoudens in Aalten.” Concrete cijfers van windmolenpark Hagenwind zijn niet in het Uitnodigingskader opgenomen. De omwonenden van het windmolenpark uitten hun wantrouwen hierover: “Het aantal TWh (Terrawattuur) dat Hagenwind zou opbrengen is een schatting. Hebben ze soms iets te verbergen? Is de opbrengst tegenvallend? Het artikel in Barlose Berichten geeft hierover wel openheid!” De buren zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Zienswijze
Tot 11 november kan iedereen een zienswijze indienen als reactie op het Uitnodigingskader Zon en Wind. Enkele buurtbewoners van windmolenpark Hagenwind zullen van deze gelegenheid gebruik maken.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden