De ansichtkaart van de nieuwe gasfabriek. Foto: collectie Leo van der Linde
De ansichtkaart van de nieuwe gasfabriek. Foto: collectie Leo van der Linde

Oplossing zoekplaatje: de nieuwe gasfabriek Aalten

Algemeen

AALTEN - Het zoekplaatje van vorige week was de oude ansichtkaart uit circa 1907 van de Gasfabriek Aalten.

In 1905 vond men in Aalten dat er een gasfabriek gebouwd moest worden. In 1907 werd de Gasfabriek van Aalten in gebruik genomen. Velen waren blijkbaar trots op deze voorziening. Er werd al snel een ansichtkaart uitgegeven met als onderschrift: 'De nieuwe gasfabriek'. Niet iedereen was echter vanaf het begin direct enthousiast over de gasfabriek. Tot eind 1908 klaagde men over de slechte toestand van de straten door het voortdurend opbreken voor de aansluitingen van het buizennet. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw had een aantal mensen een gasmeter in huis die met gasmuntjes werkte. Het doel van deze gasmunt (penning) was om te voorkomen dat men een te grote betalingsachterstand opliep bij het gasbedrijf. Aalten had, net als Winterswijk, een eigen gasmunt. Dit was een zinken muntje met een waarde van 10 cent. Was het gas op, dan moest men weer een nieuw muntje in de meter stoppen. Met de komst van de geiser is de gaspenning verdwenen vanwege de waakvlam in deze apparaten. Een ononderbroken vlam was een vereiste en daarom was een combinatie met een muntmeter niet toegestaan. De meeste gaspenningen zijn afgeschaft rond 1955 -1958 na de invoering van het landelijke aardgasnet. Door de ontdekking van de gasbel in Slochteren verdwenen de gasfabrieken, dus ook die in Aalten. De gasfabriek bleef tot ca. 1970 in functie. Daarna heeft het nog tientallen jaren geduurd voordat bodemsanering aan de Bredevoortsestraatweg plaatsvond. De grond was erg vervuild. In de zwaar verontreinigde bodem zaten gevaarlijke stoffen zoals zwavel en cyanide. De sanering van de gasfabriek was pas in juni 2009 afgerond.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit