Opdracht Jeltje Schraverus is ontvlechten

WINTERSWIJK - Met ingang van 1 juli is Jeltje Schraverus haar werk als bestuursvoorzitter van Santiz begonnen. In een introductievlog gericht aan de medewerkers van Santiz laat zij er geen twijfel over bestaan wat haar opdracht is: “Ik heb een hele duidelijke opdracht namelijk ervoor te zorgen dat beide ziekenhuizen weer los van elkaar verder gaan. Ieder voor zich dus.”

Eerder werd haar opdracht door de Raad van Toezicht als volgt geformuleerd: ‘Zij zal zich richten op het aansturen van het aangekondigde ontvlechtingsonderzoek van de fusie tussen SZ en SKB. Indien dit tot een ontvlechtingsproces gaat leiden, zal zij dit gaan begeleiden.’ Met de uitspraak van Schraverus is nu duidelijkheid geschapen: de ontvlechting wordt niet in twijfel getrokken, maar wordt in gang gezet. Het liefst ziet Schraverus, dat het begeleidingsproces met ingang van 1 januari is afgerond. Schraverus: “Voor sommigen zal het te vroeg zijn, voor anderen misschien te laat, maar ik heb die tijd nodig om het traject zorgvuldig te kunnen doorlopen. Ik moet verantwoording afleggen aan de minister.”

“We gaan plannen maken voor de beide ziekenhuizen. Ieder verder op zijn eigen pad, SZ en SKB.” Zij geeft verder aan dat er nog geen panklaar concept ligt hoe het gaat worden en dat ze daar de hulp van de medewerkers voor nodig heeft. “Maar dat we uit elkaar gaan, dat is wel helder," besluit zij in haar vlog.

Reacties
Enkele reacties op de vlog zijn al binnen. Ineke Brundel van de Vereniging Belangenbehartiging Medewerkers SKB. “Het is een erg prettig welkomstbericht en we kijken nu uit naar de concretisering ervan. We hebben de Raad van Bestuur een heel mooi voorstel gedaan, onze ‘aanzet tot oplossing’, en vertrouwen erop, dat mevrouw Schraverus versneld een eigen ondernemingsraad voor het SKB zal instellen.” Zij kijkt positief aan tegen de uitspraken van de nieuwe bestuursvoorzitter, die heeft aangegeven ook met de vereniging in gesprek te willen gaan. In een korte voorlopige reactie geven de medisch specialisten van het SKB de bevestiging, dat de uitspraak van Jeltje Schraverus conform is aan wat ze in een eerste gesprek reeds te kennen heeft gegeven. “Wij stellen ons beschikbaar om haar te helpen de defusie per januari 2021 te realiseren", aldus een woordvoerder.”
‘Gezond Oost-Gelderland’ laat bij monde van Henk Wubbels weten het te betreuren, dat er een einde komt aan de geplande samenwerking van de beide ziekenhuizen in de vorm van een fusie. Hij spreekt de hoop uit dat in de gescheiden situatie toch nog vormen van samenwerking tot stand komen om een goede gezondheidszorg in Oost-Gelderland te waarborgen. Hij benadrukt nog, dat Gezond Oost-Gelderland niet alleen betrekking heeft op de Achterhoek.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden