Hendrik-Jan Teeuwsen krijgt bloemen van Jan-Henk Janssen. Foto: Arno Wolsink
Hendrik-Jan Teeuwsen krijgt bloemen van Jan-Henk Janssen. Foto: Arno Wolsink

Vijftig jaar samenwerking voor Wsw

Algemeen

AALTEN - Op 1 juli bestond het samenwerkingsverband dat voor een aantal Achterhoekse gemeenten, waaronder de gemeente Aalten, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uitvoert 50 jaar. Vanaf 1970 zijn Laborijn en haar rechtsvoorgangers Werkvoorzieningsschap De Oude IJsselstreek en Wedeo in de regio actief.

Wsw
De Wsw is er voor mensen die een beperking hebben en willen werken, maar die door hun beperking niet zelfstandig in een gewoon bedrijf kunnen functioneren. Door de Wsw kunnen mensen met een arbeidshandicap werk doen dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Dit onder zo normaal mogelijke omstandigheden en als het kan bij een gewone werkgever. Medewerkers worden dan gedetacheerd. Een aantal maakt de overstap naar Begeleid werken, waarbij de medewerker bij een werkgever in dienst treedt.

Arbeidsontwikkeling en detachering
In de jaren ’70 werkten medewerkers met name op interne productieafdelingen. Ook was er een eigen groenvoorziening en een kwekerij. Waar de nadruk tot 2005 vooral op de productie lag, kwam vanaf 2005 de nadruk veel sterker te liggen op arbeidsontwikkeling en detacheren. Inmiddels is bijna 80% van de Wsw-medewerkers gedetacheerd bij bedrijven, overheden en instellingen in de regio. In eerste instantie vonden de meeste medewerkers dit heel spannend en moesten zij hier aan wennen. Maar door de positieve verhalen die ze hoorden van collega’s die al gedetacheerd waren, durfden steeds meer medewerkers de stap naar ‘buiten’ te zetten. “Ik hoor regelmatig van medewerkers dat ze nooit meer weg willen bij het bedrijf waar ze nu werken. Ze hebben nieuwe kanten van zichzelf ontdekt en zijn gegroeid. Dit is natuurlijk geweldig om te horen en te zien”, aldus Jan-Henk Janssen, algemeen directeur Laborijn.

Samenwerking
Laborijn heeft de afgelopen jaren met detacheren veel succesvolle matches gerealiseerd. Jan-Henk is blij dat zo veel ondernemers willen samenwerken met Laborijn en met name met de Wsw-medewerkers. “De ondernemers zijn enthousiast over de wijze van samenwerking. Onze medewerkers leveren een positieve bijdrage aan verdere groei, efficiëntie en de bedrijfscultuur.”

Een blijk van waardering
Negen Wsw-medewerkers werken al bijna 50 jaar bij Laborijn. Zij hebben op 1 juli een bos bloemen gekregen als blijk van waardering. “Deze medewerkers zetten zich al jaren in voor Laborijn. Wij wilden hen op deze manier extra bedanken.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant