Wethouder Ted Kok heeft uit handen van Gerard te Hennepe het jaarverslag van de SAAP ontvangen. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Wethouder Ted Kok heeft uit handen van Gerard te Hennepe het jaarverslag van de SAAP ontvangen. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Vele mooie projecten sinds start SAAP in 2014

'Indruk-wekkend wat er allemaal is gedaan'

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – “Indrukwekkend wat er in al die jaren is gedaan”, zei wethouder Ted Kok nadat hij het jaarverslag 2019 van de Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP) had ontvangen. Voorzitter Gerard te Hennepe overhandigde hem dit tijdens een sobere bijeenkomst bij de Groene Pleisterplaats op de Haart, nadat hij eerst uitgebreid had teruggeblikt op de projecten van de afgelopen jaren.

Doorgeschoven naar 2021
De bijeenkomst was sober vanwege de coronaviruscrisis. In andere jaren waren wethouders, raadsleden en de leden van het algemeen bestuur aanwezig bij de presentatie van het jaarverslag. Dit gebeurde telkens na een fietstocht langs een aantal locaties waar in het voorgaande jaar projecten waren gerealiseerd. Dit keer waren alleen de leden van het dagelijks bestuur van de SAAP, wethouder Kok en verantwoordelijk ambtenaar Ingrid Oonk aanwezig. De crisis had niet alleen een streep gezet door de jaarlijkse grote bijeenkomst, maar ook door een aantal projecten die in 2020 zouden worden uitgevoerd. Het jaarlijkse scholenproject van landbouworganisatie LTO, de boer burger brunch en een beleefweekend van de IVN zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Het voordeel van dit nadeel was volgens wethouder Kok, dat er volgend jaar 'iets extra’s' mogelijk is. Het niet uitgegeven budget van 2020 zal namelijk beschikbaar blijven.

Aalten op de kaart gezet
Het eerste uitvoeringsprogramma van de SAAP werd uitgevoerd in 2014. “Sindsdien zijn er veel mooie projecten geweest”, zei Gerard te Hennepe. Hij noemde het akkerrandenproject, dat er toe leidde dat het weer beter gaat met de patrijs, als een project dat “Aalten op de kaart heeft gezet”. Er is dan ook geen reden deze activiteit te stoppen. Ook in 2020 is er weer geld voor beschikbaar en momenteel zijn overal al de bloeiende akkerranden te zien. Een ander succesvol project is dorpen in het groen. “Daarvan hebben we drie edities gehad, waarbij veel bomen en struiken zijn aangeplant.” Andere succesvolle langer lopende projecten zijn het LTO-scholenproject en het plaatsen van bankjes bij boerenbedrijven. In 2019 is de Stichting Vrijwillig Landschapsonderhoud ook weer actief geweest. Er werd onderhoud gepleegd op de Rooms-katholieke begraafplaats in Aalten en aan de grafheuvel bij het Nannielaantje. In 2019 werd ook een ooievaarsnest geplaatst en werden er hoogstamfruitbomen aangeplant. Op de Haart werden nestkastjes in elkaar getimmerd en geplaatst.

Klein bedrag levert veel op
Een van de nieuwe projecten die in 2020 wel kon doorgaan is het in gebruik nemen van een drone, waarbij voordat een grasland wordt gemaaid door de Wild Beheer Eenheid bekeken kan worden of er zich reekalfjes in een perceel bevinden. Dit heeft er toe geleid dat al diverse kalfjes op tijd uit het grasland konden worden verwijderd. Te Hennepe beschouwt het jaarverslag als een stimulans voor anderen om ook een project in te dienen. Voor 2021 kan dat weer in het najaar. Door de opsomming van Te Hennepe zag wethouder Kok alle projecten weer voorbij komen. “Een indrukwekkend aantal. Laten we nog lang zo doorgaan. Een relatief klein bedrag heeft veel opgeleverd. Het maakt ook duidelijk dat samenwerking belangrijk is.” In de SAAP werken alle organisaties die belangen hebben in het buitengebied van de gemeente samen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden