Schoolmeubilair naar Roemenië

AALTEN - De stichting Roemenië Aalten-Salaj zendt regelmatig hulpgoederen naar Roemenië. Het betreft in hoofdzaak tweedehands goederen, die door de stichting zelf worden ingezameld. Ditmaal kregen schoolmeubels een tweede leven.

De goederen gaan meestal naar Jibou, waar dominee Roberto Hogye Gall van de Reformatische Kerk een thuiszorgorganisatie heeft opgezet. Met de opbrengst van de verkoop van de ontvangen goederen financiert hij dat thuiszorgproject.
Maar ook gaan er soms goederen en dan met name schoolmeubilair naar Zalau, waar Claudiu Nechita, priester van de Orthodoxe Kerk, ervoor zorgt, dat ze terecht komen bij scholen, die daaraan behoefte hebben. Zo vertrok enkele weken geleden weer een truck naar Roemenië, voor de helft gevuld met schoolmeubels. Die kregen een tweede leven in een school in Hida, gelegen in de omgeving van Zalau, zo liet de bisschop van het bisdom Salaj aan de stichting weten. Met het meubilair konden drie klassen worden ingericht.
De bisschop constateert dat door de massale ontvolking van de dorpen op het platteland in Roemenië de onderwijsvoorzieningen daar ook steeds slechter worden. Daardoor wordt het verschil met de stedelijke gebieden alleen nog maar groter. De orthodoxe kerk zet zich in voor behoud van de onderwijsmogelijkheden op het platteland en voor het toegankelijk houden daarvan, ook voor kansarme jongeren. Het schoolmeubilair is daarom zeer welkom.

Meer berichten