Progressieve Partij roept op tot meer groen en meer geld uit Den Haag voor WMO en Jeugdzorg

PP roept op tot meer groen en meer geld uit Den Haag voor WMO en Jeugdzorg

Op dinsdag 5 november is er de raadsvergadering rondom de begroting 2020 van de gemeente Aalten. De Progressieve Partij die staat voor duurzaamheid en sociaal beleid, zal daar een aantal zaken inbrengen. De gehele bijdrage is integraal te lezen op de website www. progressieve-partij.nl

Een oproep(motie) om meer bomen te planten. Deze zijn goed voor verkoeling, water vasthouden, biodiversiteit en gewoon mooi. Deze oproep is gericht op burgers, gemeente, waterschap en ondernemers.

Een oproep om meer middelen vanuit het Rijk rondom de Jeugdzorg en WMO. In 2015 en volgende jaren is er fors bezuinigd terwijl het gebruik van jeugdzorg is toegenomen. Ten aanzien van WMO heeft het Rijk geregeld dat mensen nog maar € 19,50 per maand eigen bijdrage hoeven te betalen en onder andere hierdoor is het gebruik toegenomen. Het Rijk heeft er echter onvoldoende geld voor gegeven!

Een oproep om (meer) werk te maken van ecologisch bermbeheer en goed te kijken welke gronden niet volgens bestemming worden gebruikt. Samen met Gemeente, Agrariërs, burgers en Waterschap te bekijken, hoe we onze gemeente nog mooier en groener kunnen maken!

Een oproep om werk te maken van participatie met en voor alle inwoners van de gemeente Aalten en daarbij de raadsleden te ondersteunen om te komen tot goede handvaten hiervoor.

De Progressieve Partij zal samen met de andere collegepartijen een motie (oproep) indienen omtrent tijdelijke huisvesting welke wordt verwerkt in de woonvisie en om meevallers toe te voegen aan de algemene reserve. Deze laatste oproep wat de Progressieve partij betreft om tegenvallers bij de WMO en Jeugdzorg te kunnen opvangen.

Tot slot zal de Progressieve Partij samen met VVD en CDA een amendement (voorstel) indienen op de bezuiniging op de beiaardier in Dinxperlo om deze gedeeltelijk terug te draaien. Wij hebben daarmee gehoor gegeven aan de beiaardier, die aangaf toen hij insprak bij de raad, dat dit ook gedeeltelijk kon.


Guido Uland,
Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden