Foto: collectie Leo van der Linde
Foto: collectie Leo van der Linde

Oplossing zoekplaatje: marechausseekazerne

Algemeen

AALTEN - De drie aaneengeschakelde panden in Aalten hebben al jaren een functie als woning. Ruim tachtig jaar geleden zat er een andere bestemming op. We zien hier een foto van de Marechausseekazerne aan de Ringweg Aalten. Deze foto is gemaakt kort na de bouw. Het is nu een blok woningen. De marechausseekazerne werd gebouwd rond 1937.

Via Jan Oberink uit Aalten kregen we de volgende informatie: "Drie woningen waren bestemd voor de marechausseegezinnen. In één gedeelte bevond zich het dienstgedeelte, dat ook groter was dan de andere gedeeltes. Ook waren er extra kamers voor ongehuwde ambtenaren. Deze moesten een bepaald aantal jaren bij de marechaussee zijn, voordat ze mochten trouwen en woonden daarom intern. Toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak, werden de marechaussees door wachtmeester Sijbring, die nachtdienst had, gewaarschuwd voor de Duitsers. Een aantal vluchtte per fiets door de Wolboom richting Bronkhorst, waar ze de IJssel overstaken. Daar konden ze worden ingezet bij de verdediging van Nederland. Als er in de oorlog mensen werden opgepakt werden ze of naar het gemeentehuis, waar de NSB zat, of naar de marechausseekazerne gebracht. Daar zaten nog een aantal marechaussees. Zo werd ook op een keer ome Jan Wikkerink opgepakt en naar de kazerne overgebracht. De verzetsstrijders maakten snel een plan om hem te bevrijden. Met marechaussee Bruggeman jr., zijn bewaker, werd afgesproken dat hem een blauw oog werd geslagen en dat hij bedwelmd zou worden met chloroform. Zo werd ome Jan bevrijd en toen even later de SD kwam en de bewaker aantrof met een blauw oog en nog nauwelijks bijgekomen, werd zijn verhaal geloofd en kwam hij niet in moeilijkheden. Tot 1967 is het gebouw als marechausseekazerne in gebruik geweest. Daarna is het gebouw overgegaan naar de Rijksgebouwendienst. In 1989 zijn de woningen verkocht aan de huurders en in particulier bezit gekomen." Gerrit Lammers vertelt: "Het dienstgedeelte bevatte twee arrestantencellen en de drie woningen waren allen voorzien van een 'gaskelder', om te schuilen als er een oorlog met gasaanvallen kwam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is naast de kazerne een V-1 bom gevallen, doch gezien de degelijke bouw van militaire objecten heeft de kazerne nagenoeg geen schade opgelopen." De Brigade van de Koninklijke Marechaussee werd uitgezet op 15 maart 1928 en opgeheven op 1 maart 1943 en wederom uitgezet op 20 oktober 1946. De marechausseekazerne werd gesloten op 1 maart 1968.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant