Caroline van der Plas, 'hoofdgast' van HMV/BBB. Foto: Frank Vinkenvleugel
Caroline van der Plas, 'hoofdgast' van HMV/BBB. Foto: Frank Vinkenvleugel

Caroline van der Plas te gast bij HMV/BBB

Politiek

DEHAART – Een volle zaal bij Suzies Farm. Boeren, leerlingen van Schaersvoorde, burgers en vertegenwoordigers van drie collega-partijen van de gemeenten Lochem, Berkelland en Oude IJsselstreek van HMV/BBB kijken verwachtingsvol uit naar de opkomst van BBB Tweede Kamerlid Caroline van der Plas. Samen met partijvoorzitter Erik Stegink is zij uitgenodigd om te komen spreken. “BBB is de partij van hoop, hoop voor de boer, het platteland en de burger”, aldus Henk Meerdink, lijsttrekker van HMV/BBB Aalten.

Door Karin Stronks

Bij de ingang staan twee trekkers en een verreiker. Op één van de trekkers staat de leus ‘Iedereen zou het moeten weten, Boeren zorgen voor ons eten’. Binnen staat de koffie klaar en zitten de gasten wat te praten tot Henk Meerdink de microfoon ter hand neemt en het programma uiteenzet. Hij heet iedereen van harte welkom, speciaal de bondgenoten uit de gemeenten Berkelland, Oude IJsselstreek en Lochem, respectievelijk Eddie van de Steeg, Ondernemend Berkelland (OBL), Herman Vreeman, Dorp en Platteland Beweging (DPB) en Lex de Goede, Meedenken met Lochem (MmL) en de partijvoorzitter van de landelijke BBB, Erik Stegink. DPB, OBL en MmL hebben, net als HMV, een bondgenootschap met de landelijke BBB gesloten. Meerdink: “Een speciaal welkom voor onze hoofdgast, voorvrouw en Tweede Kamerlid van de BoerBurgerBeweging, Caroline van der Plas.” 

Voordat Caroline het woord krijgt stellen eerst de drie ‘bondgenoten’ van de collega partijen zich voor. “Ja, en daar sta je dan”, zegt Eddie van de Steeg van OLB. “Wij willen het gedachtengoed van BBB uitdragen in onze gemeente. Samen gaan voor een mooi en leefbaar platteland.” Lex de Goede, MmL, geeft aan: “Wij zijn vier jaar in de gemeente Lochem actief, streven een nuchter en helder beleid na en richten ons onder andere op de lokale economie, vergrijzing, het toerisme en woningbouw.” Herman Vreeman (DPB) vertelt: “Wij zien de onvrede van de agrariërs en pleiten voor een samenwerking, een verenigd belang tussen boer en burger.” Erik Stegink spreekt de gasten toe: “Ik voel me vereerd om hier te zijn, bij bondgenoten! We zijn blij om op gemeentelijk niveau de samenwerking te vinden. Zo kunnen we in beweging komen, onze politiek vormgeven!”

Onder een daverend applaus komt Caroline naar voren. Een enorme bos zwart haar, in het zwart gekleed, de BBB sjaal om. “Zo mooi dat we in Nederland zo veel bondgenoten hebben gevonden! We zijn net een jaar bezig en er doen al twintig partijen in twintig gemeenten met BBB mee. Even vergelijken, de Partij van de Dieren, bestaat tien jaar, zij zijn actief in 29 gemeenten.” Caroline benadrukt het belang van boeren, de producenten van voedsel. “99,7 % van de mensen kunnen een beroep kiezen, piloot worden of timmerman, omdat 0,3 % van de bevolking, boeren dus, zorgen voor voedsel. Niemand kan zonder voedsel. Wij hebben in Nederland de best opgeleide boeren, op onze postzegel maken we goed en betaalbaar voedsel. Boeren van over de hele wereld komen hier kijken hoe we dat doen.” 

Caroline: “En nu, het klimaat, de stikstof, de natuur. Wat ik al zo vaak roep in de Tweede Kamer is dat voordat er wetten worden gemaakt en overeenkomsten worden getekend, men eerst eens moet nadenken over het effect, over de gevolgen van zo’n besluit. Er is nu geen tijd meer voor wensdenken. De oorlog in Oekraïne heeft deze inkeer versneld. Frankrijk schreeuwt om onze mest, in Italië is een pasta-crisis vanwege een gebrek aan graan. Sommige mensen zeggen dat er eerst oorlog moet komen voordat men hier achter komt.” 

Volgens Caroline worden veel beslissingen genomen met grote gevolgen voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking. “Als de prijzen stijgen heeft de ‘grachtengordel’ er geen last van. Maar veel mensen kunnen nu al amper hun rekeningen betalen. Wat ga je dan doen? Er is wel geld. Het uitgeven ervan is een politieke keuze. Het geld wordt gereserveerd voor het klimaat, maar liefst 60 miljard euro. Terwijl minister Jetten geen idee heeft wat het effect hiervan zal zijn. Net zoals minder koeien. Niemand weet wat het effect daarvan zal zijn. Ik zeg, zet de Green Deal voorlopig on hold, ga herijken. En haal de maak-industrie terug. Zorg voor goed opgeleide vakmensen. De oorlog in Oekraïne zal grote gevolgen hebben.” 

Na haar betoog zegt Henk Meerdink: “Als rode draad hebben we voedsel, tuinders en boeren langs zien komen. Caroline ging op een trekker naar haar werk, naar de Tweede Kamer. Ik vraag me af hoeveel trekkers er over drie jaar nodig zijn om BBB-ers naar het werk te brengen!”

Na de pauze volgt er een vragenrondje. Leerlingen van Schaersvoorde stellen vragen aan Caroline. “Hoe was uw middelbare schooltijd?” Caroline: “Wat ik nu ga vertellen moeten jullie niet doen! Ik heb veel gespijbeld, heb acht jaar over de Havo gedaan. Ik was geen makkelijke puber. Tip: wees lief voor je ouders en zorg dat je je opleiding afmaakt!” Een andere vraag luidde: “Hoe denkt u over het terughalen van de basisbeurs?” Caroline: “Daar zijn wij voorstander van. En we zijn van mening dat de studenten die schulden moesten maken gecompenseerd moeten worden.” Dan gaat het verder over de energietransitie die uitgerold wordt naar de gemeenten. Caroline: “In de energietransitie gaat het over de aanleg van zonneparken en het plaatsen van windturbines. Het stroomnet kan de aanvoer niet aan. Opnieuw een voorbeeld van eerst beleid maken en dan pas kijken wat het effect eigenlijk is.” Een opmerking hierop uit het publiek: “We doen niet aan verduurzamen. We wekken alleen anders op.” 

Aan het eind van de middag wordt er nog gediscussieerd over de Noordtak van de Betuwelijn. Alle lokale partijen zeggen duidelijk nee tegen de aanleg. Caroline gaat nog op de foto met mensen en wordt geïnterviewd door de lokale omroep. HMV/BBB kan terugkijken op een enerverende middag.

Schaersvoorde leerlingen luisteren aandachtig naar de toespraken. Foto: Frank Vinkenvleugel
De trekker met leus. Foto: Frank Vinkenvleugel
Caroline van der Plas spreekt de gasten toe. Foto: Frank Vinkenvleugel
Veel publiek luistert naar Caroline van der Plas. Foto: Frank Vinkenvleugel

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant