Samen voor de nieuwe trapleuning. Van boven af: Douwe Wubbels, Tommy Roosendaal, Ruben Heideman, Mark van Dam en Yolanda Winkelhorst. Foto: Jos Wessels
Samen voor de nieuwe trapleuning. Van boven af: Douwe Wubbels, Tommy Roosendaal, Ruben Heideman, Mark van Dam en Yolanda Winkelhorst. Foto: Jos Wessels

Een veilige trap naar de Slingeplas

Wonen

BREDEVOORT - De wijk Stadsbroek-3 in Bredevoort ligt pal naast de Slingeplas. Via een trap kom je op een dijk die naar de recreatieplas voert. Maar als het glad is of donker, is die trap niet ongevaarlijk. Zeker niet als je wat ouder bent of slecht ter been. Dankzij de Aaltense Uitdaging, Workmate Company en Rots Bouw is er nu een veilige leuning. Bewoner Yolanda Winkelhorst is er blij mee.

Door Jos Wessels

De dijk draagt in de volksmond de oneerbiedige naam Kötteldiek omdat in het verleden nogal wat hondenbezitters hier hun beestje zijn behoefte lieten doen. Gelukkig lijkt dat gedrag verbeterd. Maar de slechte opgang naar de dijk was nogal eens onderwerp van gesprek onder Stadsbroekers. Bewoner Yolanda Winkelhorst trok de stoute schoenen aan en benaderde de gemeente. Die verwees door naar De Aaltense Uitdaging. Manager Mark van Dam vertelt: “Wij zijn een club van bedrijven in de gemeente Aalten met als doel verenigingen en maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Vaak kunnen wij middelen beschikbaar stellen of werkzaamheden verrichten vanuit onze expertise. Wij doen dat met gesloten portemonnee.”
De Aaltense Uitdaging ging aan de slag met de vraag van Stadsbroek en zocht contact met Workmate Company in Lichtenvoorde. Deze biedt onder meer leerwerkprojecten aan, aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. “Dergelijke opdrachten zijn heel prettig voor ons”, zegt Tommy Roosendaal van Workmate Company. “Hierdoor ontwikkelen onze werknemers extra vakmanschap.”
Het traphek werd een leerwerkproject waaraan Douwe Wubbels uit Aalten meewerkte. Vervolgens heeft Rots Bouw uit Aalten het hek op de trap gemonteerd. “Men kent ons van grote bouwprojecten”, vertelt Ruben Heideman van Rots Bouw. “Maar je kunt ons ook bellen voor kleine klussen en maatwerk. Juist daardoor leren ook bij ons jonge werknemers het vak.”
Vrijdag 12 januari werd de trapleuning ingewijd in aanwezigheid van alle betrokkenen. Yolanda Winkelhorst is er blij mee. “Dit is fijn voor alle Bredevoorters en voor toeristen! Het hele werk is gebeurd met gesloten beurs. Wellicht een tip voor andere verenigingen of organisaties om de Aaltense Uitdaging te benaderen.”
Mark van Dam wil nog kwijt dat op 6 maart een beursvloer wordt georganiseerd in garage Huiskes Kokkeler in Aalten. Mark is te benaderen via info@aaltenseuitdaging.nl of 06-21558266.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant