Schets van de veranderingen nabij de Slingeplas. Bron: Hendrik-Jan Mensink.
Schets van de veranderingen nabij de Slingeplas. Bron: Hendrik-Jan Mensink.

80 woningen voor Bredevoort, voetbal naar de Slingeplas

Wonen

BREDEVOORT - In een overvolle zaal in ’t Grachthuys werden de plannen rond de Slingeplas gepresenteerd. Het is een zeer ambitieus plan waarbij Bredevoort 80 woningen erbij krijgt, de sportvelden verplaatst worden nabij de Slingeplas en het vroegere bastion Onversaegt weer tot leven komt. Een werkgroep, waarin alle betrokkenen waren vertegenwoordigd, heeft het plan voorbereid. Een grote rol is weggelegd voor Vakantiepark De Twee Bruggen, exploitant van de Slingeplas. Eigenaar Hendrik-Jan Mensink: ‘1 + 1 = hier 3. Nu snel aan de slag.’

Door Jos Wessels

Het plan voorziet in een doortrekken van de Grote Gracht naar de Izermanstraat, waarbij de contouren van het vroegere bastion Onversaegt worden gevolgd. De kern van het bastion komt op de plek van het kinderdagverblijf Kleuterbastion. Om het water komt een moerasgedeelte, waar plaats is voor vijf á zes bijzondere woningen. Ten oosten daarvan komt de verlegde straat, die dus mee zal buigen met de bastionlijnen. Het water van de nieuwe gracht krijgt een goede verbinding met de Slingebeek.

80 woningen
De verlegde straat wordt ook de toegang tot een nieuwe woonwijk op de plaats van de voetbalvelden. Daar komen circa 74 woningen, onder meer voor starters, gezinnen en senioren. Samen met de woningen in het moeras zijn dat er 80. Van die woningen past 60 procent in de categorieën betaalbaar en sociaal. Daaraan is een schreeuwende behoefte, aldus Ap te Winkel van Bredevoorts Belang. Al het huidige groen om de sportvelden is in het plan ingepast.

Voetbal en sport
SV Bredevoort verliest zijn velden en steekt de Pastoorsdijk over. Op de grote grasvelden ten westen van de Slingeplas komen twee voetbalvelden, met daartussen een oefenveld. Op de plaats van het huidige patathuisje komt een centraal gebouw, voorlopig Het Hart geheten. In dit gebouw komen twee vleugels. In één ervan komen de kleedkamers en de kantine van de voetbalclub. Vanuit dit hoger gelegen gebouw heeft men een prachtig uitzicht op de velden. Voorzitter Gerbert Smit ziet veel draagvlak bij zijn leden. “De huidige velden zijn aan groot onderhoud toe. In dit plan bespaart de gemeente dit. En wij willen voor zo’n mooi plan nog wel enkele jaren wachten.”
De nieuwe velden kunnen ook voor andere sporten worden gebruikt. Ook komen er enkele tennisvelden. Beachvolleybal kan op het strand worden gespeeld.

Recreatie
Vakantiepark De Twee Bruggen exploiteert de Slingeplas. Hendrik-Jan Mensink ziet zeer veel mogelijkheden in het plan. Zo komt er een camperplaats voor 50 campers. In de tweede vleugel van gebouw Het Hart komen recreatieruimtes, verkoop, en sanitair voor de badgasten en de campergasten. “Zo komt er veel meer reuring rond deze plaats”, aldus Mensink.
Op dit moment biedt het vakantiepark werk aan 170 mensen. Mensink heeft ook nog plannen voor een hotel bij de hoofdvestiging waardoor het aantal arbeidsplaatsen zal stijgen tot boven de 200.

De kosten
De kosten van het hele plan worden geschat op 5,6 miljoen. Daarvan is zo’n twee miljoen voor de recreatie en die wil Mensink voor zijn rekening nemen. Het sportgedeelte komt op 2,9 miljoen. Daar staat tegenover dat de gemeente de gronden van de nieuwe woonwijk niet hoeft aan te kopen; de huidige voetbalvelden zijn immers al gemeentebezit. Toch komen de kosten van de woonwijk op ongeveer 750 duizend euro. Dat komt vooral omdat de gemeente 60 procent sociale bouw wil hebben zodat de jonge Bredevoorter hier kan kopen of huren. Danny Woerts van de buurt zag al een woning in het verschiet voor zijn 11-jarige dochter.

Gemeente aan zet
Aan het eind van de bijeenkomst overhandigde Mensink het plan aan wethouder Hans te Lindert. Te Lindert en zijn collega Ted Kok hebben deel uitgemaakt van de Werkgroep. “We kunnen ons enthousiasme moeilijk verbergen”, aldus Te Lindert. “Belangrijk is het brede draagvlak: alle neuzen staan dezelfde kant op.”
Mensink drong aan op een snel principebesluit. Volgens Te Lindert is nu eerst het woord aan de gemeenteraad en de financiën is een belangrijk punt. De aanwezige raadsleden Meerdink en Weevers wezen op aanvullende financieringsbronnen van de regio, de provincie en de Euregio.
Men hoopt op uitvoering in ongeveer drie jaar en niet te wachten tot de dochter van Woerts volwassen is!

Hendrik-Jan Mensink overhandigt het plan aan wethouder Te Lindert. Foto: Jos Wessels
De huidige Slingeplas ligt er verlaten bij. Foto: Corine Lankhof
Een volle zaal in ’t Grachthuys. Foto: Jos Wessels

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit