Bredevoort, school op 't Zand. Foto: fotocollectie Leo van der Linde
Bredevoort, school op 't Zand. Foto: fotocollectie Leo van der Linde

Oplossing zoekplaatje Bredevoort, school op ‘t Zand

Cultuur

BREDEVOORT - Een foto uit ca. 1935 van een schoolgebouw uit Bredevoort met een prachtige pomp. Inmiddels bestaat dit gebouw niet meer. We kregen een aantal reacties.

We zien hier de oude school op ‘t Zand. Op 16 november 1924 werd de CVO-school, school voor Christelijk Volksonderwijs, in gebruik genomen. Er waren destijds in Bredevoort vele gezinnen die voor hun kinderen christelijk onderwijs wilden. In Bredevoort was wel een openbare, echter geen christelijke school. Men moest hiervoor naar Aalten. Dominee Krul kwam met het plan om in het stadje een christelijke school te beginnen. In het eerste jaar werd het onderwijs gegeven in de consistorie, later in het oude ‘Ons Huis’ aan de Prinsenstraat. Als eerste hoofd werd benoemd de heer W. van Velden. Hij bleef dat tot 1951. Mejuffrouw Odé was de eerste onderwijzeres.

Het catechiseerlokaal bij de Hervormde Kerk op de Markt werd al spoedig te klein. Aan het gemeentebestuur werd verzocht een gedeelte van de openbare school op ‘t Zand in gebruik te mogen nemen. Hiertegen bestond geen bezwaar.

Zo werd de school half voor openbaar en half voor bijzonder christelijk onderwijs gebruikt. Al na vijf jaar werd de behoefte aan christelijk onderwijs zo groot, dat het gehele schoolgebouw op ‘t Zand nodig bleek om de leerlingen te huisvesten. Voor de school stond een pomp. Destijds was het stadje nog niet aangesloten op het waterleidingnet en moest men water halen bij de pomp. In Bredevoort stonden meerdere pompen. Voor de leerlingen was het in de zomerdag ook fijn om even wat te gaan drinken bij de pomp dicht bij het schoolgebouw. Het schoolgebouw werd in de beginjaren vijftig afgebroken. Er verrees een nieuw schoolgebouw: de school op ‘t Zand. Dit gebouw staat er nog steeds en is momenteel gebruik als Stadsbrouwerij ‘de Borgman’. Het gebouw wordt dus niet meer gebruikt voor onderwijsdoelen. Het is nu de plek waar men terecht kan voor allerlei soorten bier.        

Tekst en foto: Leo van der Linde.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit