Lezers schrijven | Prietpraat

Prietpraat

Daar moest ik meteen aan denken toen ik vorige week het artikel van de Progressieve Partij (PP) in deze krant las over windmolens. De PP had professor Gerard van Bussel uitgenodigd om iets over windmolens te vertellen op hun, overigens besloten, meedenkavond. De professor die intussen met pensioen is was gaarne bereid om, vanuit de andere kant van het land, naar de Achterhoek af te reizen om wat bij te schnabbelen. Nadat de PP eerst de helft van het artikel besteed had aan het uitleggen hoe intelligent de professor wel niet was kwam de aap uit de mouw. De professor heeft de PP geleerd dat hogere molens net als hoge bomen meer wind vangen. Daarnaast leveren windmolens ook geen gevaar op voor onze gevleugelde vrienden want de professor had uit eigen waarneming een keer een torenvalk bovenop een windmolen gezien. Volgens de professor krijgen de megawindturbines straks ook een soort radar zodat ze op tijd stilgezet kunnen worden om vogelaanvaringen en vervolgens versnippering te voorkomen. Toen moest ik natuurlijk meteen aan kalkoenen denken en dat je die niet moet vragen wat ze van kerstmis vinden. Want in hetzelfde artikel staat dat de professor bestuurslid is van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en dat is de branchevereniging van de Nederlandse windsector. De professor heeft dus gewoon een verkooppraatje gehouden voor de PP want de NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie en werkt aan versterking van de windenergie-industrie door het beïnvloeden van beleid dat daarvoor nodig is. Onze eigen geleerde heeft even op de achterkant van een bierviltje uitgelegd hoe het echt zit. De huidige molens van Hagenwind brengen aan de kust per jaar veel meer op dan hier zo ver in het binnenland. De Weibull-parameter van de windsnelheid verdeling is aan de kust namelijk totaal anders dan hier en bovendien waait het natuurlijk altijd veel harder daar aan zee. Hagenwind heeft acht molens van 2MW met een ashoogte van 98 meter en een tiphoogte 125m en levert 31 GWh en dat is per jaar per molen 3.8 GWh. Vergelijkbaar staan aan het Haringvliet 3 molens van 2MW met een ashoogte van 90 meter en een tiphoogte 123m. Deze leveren 25 GWh en dat is 8.3 GWh per molen per jaar. Dus vrijwel dezelfde molen als die van Hagenwind levert aan de kust meer dan twee keer zoveel elektriciteit als bij ons in Dale. De professor heeft de PP dus gebakken lucht voorgeschoteld. Ik hoop dat de PP wijsheid en inspiratie haalt uit deze brief en op tijd gaat inzien dat megawindturbines in het Achterhoekse landschap geen oplossing zijn voor de Nederlandse energietransitie en de leus 'Naar Zee Ermee' ook gaat gebruiken.


B.G. ten Pas, bestuurslid Platform Zon en Wind het Goor

megawindmolens@outlook.com

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden