Een jonge kievit tussen de maïs. Foto: Robert Ellenkamp
Een jonge kievit tussen de maïs. Foto: Robert Ellenkamp

Weidevogels beschermen werkt echt

Algemeen

'Kom op voor de kievit'

ACHTERHOEK - Straks komen als eerste de kieviten weer terug in hun broedgebied. Dan gaan de vrijwilligers van de Weidevogelvereniging Achterhoek weer aan de slag om - samen met de boeren - de nesten van kieviten en ook andere weidevogels te beschermen.

Het is alom bekend dat de bodembroeders in aantal sterk afnemen. Wanneer we in de toekomst ook nog van deze vogels willen blijven genieten, dan is het van het grootste belang dat de nesten van de weidevogels worden beschermd. De vrijwilligers van de Weidevogelvereniging Achterhoek die samen met de boeren de nesten beschermen, hebben het afgelopen broedseizoen aangetoond dat beschermen echt werkt. Het aantal nesten is stabiel gebleven.

Omdat de weidevogels hun nesten bouwen net in de tijd dat de boer zijn land moet gaan bewerken, komen deze vogels in het gedrang. Daarom gaan de vrijwilligers in samenwerking met de boer de nesten markeren met stokken, zodat de nesten bij de grondbewerking worden gespaard. Zo werden er afgelopen jaar 44 gruttonesten en 230 kievitsnesten gespaard.

De Weidevogelvereniging weet, dat het er meer zouden zijn geweest als overal vrijwilligers beschikbaar zijn om dit nuttige en dankbare vrijwilligerswerk te verrichten. Met behulp van een veldgids kunnen de vogels en dus ook de nesten worden getraceerd waarna in overleg met en met goedkeuring van de grondeigenaar, de nesten opgespoord en gemarkeerd kunnen worden. Het broedseizoen begint in februari en loopt tot juni.

De Weidevogelvereniging hoopt dat vrijwilligers zich melden om te helpen. "Als we dit niet doen is de verwachting, dat de kievit, net als de grutto en tureluur, uiterst zeldzaam in onze regio gaat worden. Dus: is uw belangstelling gewekt of wilt u meer weten over de Weidevogelvereniging, meldt u zich dan bij ons!"


Coördinator Jan van der Weyde, tel. 06-21875997

weidevogelvereniging.achterhoek@outlook.com

Een kievit tijdens de vlucht. Foto: Robert Ellenkamp

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit