Foto: collectie Leo van der Linde

Foto: collectie Leo van der Linde

Oplossing zoekplaatje zuivelfabriek

Algemeen

AALTEN - De Aaltense Coöperatieve Zuivelfabriek (ACZ) werd in 1896 opgericht. Deze fabriek is al vele jaren verdwenen uit ons dorp.

In 1972 bezochten fabrikanten uit Aalten de fabriek. Ze waren ooggetuige van het productieproces van onder meer Edammer kaasjes. Herkend werden burgemeester Faber, wethouder Lanting,  Harry Smit, bedrijfsleider bij Wisselink Textielfabriek Aalten, de heren Wesselink, te Paske en te Gussinklo. Op de achtergrond zien we de directeur Hylkema van de zuivelfabriek.

Het initiatief tot oprichting van de Zuivelfabriek Aalten kwam van Slicher van Bath, naar wie een straat in Aalten is vernoemd. De eerste besprekingen tot oprichting van de fabriek werden op 27 december 1895 gehouden. Op 21 februari 1896 werd tot oprichting van de fabriek besloten, waarbij Slicher van Bath werd benoemd tot voorzitter van de coöperatie. De overige bestuursleden waren W.F te Bokkel, H.W. Westendorp, C. Tolkamp, H. Lammers, W. Rosier, E. Scheffer, W.Lammers, Joh.Obbink, R. van der Wint, J.W. Klein Poelhuis en G.J. Hoftijzer. Het fabrieksgebouw met het machinepark kostte destijds circa 18.000 gulden. Het geld werd verkregen door uitgifte van obligaties en het plaatsen van aandelen à tien gulden. De eerste melk werd ontvangen op 21 september 1896. Directeur werd R. de Jong, die slechts anderhalf jaar deze functie vervulde. Toen werd G. de Vries benoemd. De eerste weken werd er tussen de 2600 en 2800 liter melk geleverd. In het begin werd de boter voor het merendeel naar Engeland verkocht. In 1936 werd uitgebreid stilgestaan bij het 40-jarig bestaan van de zuivelfabriek. Bekend werd de zuivelfabriek door de kaasmakerij. In 1976 kwam er een eind aan de fabriek.

Lambertus Kip kocht de fabriek en vestigde hierin een ELKA-supermarkt. Deze supermarkt werd later overgenomen. Er vestigde zich de Almarkt, later Super Hendriks en tenslotte werd het een vestiging van Super de Boer. Nu zijn hier de Jumbo en Aldi gehuisvest.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit