Lezers schrijven | Red de Oude Helenakerk

Boven op een heuveltop in de landelijke Achterhoek staat een fraaie kerk. Aan de voet van de heuvel slingert de Bovenslinge en rondom die mooie, bijzondere kerk hebben de bewoners van het alleraardigste dorpje Aalten hun lieflijke boerderijtjes gebouwd. De kerk ligt in het midden. Kinderen worden er gedoopt, dochters en zonen trouwen er, en bij begrafenissen wordt een gebed uitgesproken voor de overledene en een lied gezongen als troost voor wie achterblijven. Rondom of in de kerk vinden de gestorvene eeuwige rust. Waar je begraven wordt, hangt af van je status in het kleine dorpje. Zo wordt de gemeenschap van het dorp telkens bevestigd door de ijkpunten in het leven van al die dorpelingen.

Die kerk, dat is de oude Helenakerk, de kerk in het centrum van het dorp Aalten. De vroegste fundamenten, die van de toren, stammen al uit 1122!Als stenen konden spreken zou de oude Helenakerk ons de oren van het hoofd praten. Ze zou vertellen over haar unieke secco’s (fresco’s), over haar naam ‘altus’ = hoogte, nu nog ‘bulte’ in streektaal en over haar kruiswegstaties, nu in het Catherijnenconvent in Utrecht. Maar zij zwijgt en lijkt horend doof, gekwetst als zij is door het onnozele plan van de kerkenraad anno 2020, bijna negen eeuwen sinds haar vroege stichting, om haar van de hand te doen voor één, simpele euro aan een provinciale stichting, een stichting dus, die geen binding heeft met Aalten.
Die prachtige, oude Helenakerk is de plek, waar al eeuwen Aaltenaren en inwoners van de aanpalende dorpjes zijn gedoopt, getrouwd, bevestigd en van waaruit velen ten grave zijn gedragen. Eén van uw voorouders kan er gedoopt zijn. Die kerk is ons levende en bezielde monument in het midden van het dorp, een document uit het verleden, een grote bezienswaardigheid, maar ook een plek om stil te worden, om troost en bezieling te vinden, om te luisteren.

Laten we zuinig zijn op deze kerk en ervoor zorgen dat ze behouden blijft voor de gemeente Aalten, kerkelijk èn niet-kerkelijk, zolang het kan, als zichtbaar teken van een verleden dat we niet kennen, maar waarmee we onlosmakelijk zijn verbonden, als monument dat de gemeente Aalten blijft verbinden met het verre verleden. De Oude Helenakerk, een kerk die gedragen werd en wordt, èn wil blijven worden, door de herinneringen aan al die generaties die ons hier zijn voorgegaan.


reddeoudehelenakerk.petities.nl


Nelleke Dansen en Henk WaaijenbergMeer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden