Foto: Collectie Leo van der Linde
Foto: Collectie Leo van der Linde

Oplossing zoekplaatje

Algemeen

AALTEN - Een mooie overzichtsfoto van de Christelijke HBS aan de Slingelaan Aalten uit ca. 1960. HBS staat voor Hogere Burger School. Voor de invoering van de Mammoetwet sprak men over MULO en HBS. Na de invoering van deze wet in 1968, werden deze vormen van voorgezet onderwijs omgezet in MAVO, HAVO en VWO. Over de school kwamen behoorlijk wat reacties binnen. In 1959 is men begonnen met de bouw van de toenmalige HBS aan de Slingelaan. De HBS bestond pas sinds 1955, toen de eerste HBS-ers hun intrek namen in het gebouw van de Huishoudschool aan de Haartsestraat, dat toen leeggekomen was. Voor 1955 moesten de leerlingen die naar een Christelijke HBS wilden, naar Arnhem of Zutphen. De bouwkosten bedroegen ongeveer f 1.500.000,- De architecten H. Geels uit Arnhem en W. Hebly uit Aalten maakten het ontwerp voor de nieuwe school. Een bijzonderheid was dat de school op betonnen palen kwamen te staan, omdat de bodem van het terrein door drijfzand van de Slingebeek weinig houvast bood. In de loop der jaren werd de school steeds groter en groter en moest het gebouw worden uitgebreid met een aantal noodlokalen. De school kreeg later de naam: Christelijke Scholengemeenschap Aalten (CSA) en maakt nu onderdeel uit van Schaersvoorde. Met name HAVO en VWO-leerlingen volgen hier hun opleiding aan het gebouw aan de Slingelaan. Op deze luchtopname zien we verder nog de Willemstraat met de voormalige wasserij De Slinge, inmiddels verleden tijd. Bekende leerkrachten uit die tijd waren de heer Nico Berkelaar en Mej. Bochove (Frans). Gymnastiek, lichamelijke oefening, was een vak welke gegeven werd in de sportzaal van het gebouw door onder andere de heer van Zijtveld en mej. van der Drift. Bij mooi weer werd buitenles gegeven op het sportveld aan de overkant van de Slingelaan. Een oud houten materiaal hok diende tevens als omkleedruimte voor de sportievelingen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit