Foto: Collectie Leo van der Linde
Foto: Collectie Leo van der Linde

Oplossing zoekplaatje

Algemeen

AALTEN - Het zoekplaatje was een opname van verenigingsgebouw Irene in Aalten, inmiddels bijna veertig jaar verdwenen uit het dorpsbeeld. Dit verenigingsgebouw was een begrip in Aalten en velen koesteren er herinneringen aan.

Wim Hengeveld: "Het gebouw dateert uit 1884 kwam beschikbaar voor de 'Vereeniging tot Stichting en Instandhouding voor Chr. Belangen Irene, gevestigd te Aalten', toen de erin gevestigde school verhuisde naar de nieuwe Wilhelminaschool in de Stationsstraat." Gerben Boesveld wist alle namen te noemen van de personen op de foto. Van links af: Jo Lensink, Hendrik Stronks, André Kurpershoek, dhr. Bandel, Aly Boesveld, Gerrit Boesveld, Lau van der Graaff, Hans Stronks, Gerard Neerhof, Johan Diepenbroek, Jan de Bree en Gerrit van Essen. Aly Boesveld (83) reageerde ook op deze foto: "Ik ben de enige die nog in leven is, de overige personen zijn inmiddels allemaal overleden." Aad Schepers schrijft het volgende: "Het gebouw droeg de naam Irene. In de oorlogsjaren moest deze naam op last van de Duitse bezetter worden veranderd. Er mocht niemand naar het Koninklijk Huis worden vernoemd. Het gebouw werd tijdelijk 'Tivoli' genoemd. In het gebouw werden na de oorlog uitvoeringen gegeven van christelijke muziek-, toneel- en gymnastiekverenigingen." Gerrit en Aly Boesveld waren als conciërge actief in gebouw Irene van 1959 tot 1978. Hierna was dit echtpaar jarenlang actief als beheerder van activiteitencentrum De Pol, nu De Hofnar. Ben Lievers: "Eind 1945 werden in gebouw Irene de Aaltense NSB'ers, na een optocht door Aalten, opgesloten." Gebouw Irene werd gesloopt rond 1979, nadat De Pol als activiteitencentrum in gebruik werd genomen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit