De locatie in Dinxperlo is een van de VO-scholen van Schaersvoorde die zullen verdwijnen. Foto: Frank Vinkenvleugel
De locatie in Dinxperlo is een van de VO-scholen van Schaersvoorde die zullen verdwijnen. Foto: Frank Vinkenvleugel

Dinxperlo verliest VO-school

Sluiting twee vestigingen Schaers-voorde duidelijk gefaseerd

Door Josée Gruwel

DINXPERLO – De vestigingen Dinxperlo en Winterswijk van Christelijk College Schaersvoorde sluiten op termijn. “Bij het traject dat hiervoor doorlopen wordt staat duidelijkheid voorop”, aldus rector Wilma van Velden. “Voor de zomervakantie valt de definitieve beslissing hoe de uitfasering eruit ziet.”

Sluiting van de twee kleine vestigingen van Schaersvoorde speelt al een tijd. Van Velden: “Zulke kleine locaties voor voortgezet onderwijs, met per vestiging zo’n 150 leerlingen, dat is best uniek. Maar we moeten reëel zijn: over twaalf jaar is het aantal vijftienjarigen dertig procent minder dan nu. Met Pronova Praktijkonderwijs en het Gerrit Komrij College hebben we daarom onderzoek gedaan of we het onderwijs op de scholen overeind zouden kunnen blijven houden. De conclusie hiervan is dat we alle drie kunnen blijven bestaan, maar Schaersvoorde niet op alle plekken. Dat is te duur en we boeten op de kleine locaties in op kwaliteit.”
Het moeten sluiten van de twee kleine locaties, ergens tussen nu en 2030, roept teleurstelling op, maar ook begrip. “We moeten reëel zijn. Nietsdoen betekent een oplopend financieel tekort, in 2030 tot meer dan een miljoen per jaar.”
Van Velden kijkt vooral ook naar de leerlingen. “Kleinschalig is goed, maar te klein is ook niet fijn. Jongeren hebben een groep om zich heen nodig, ze willen gezien worden maar ook af en toe kunnen onderduiken.”

Direct gevolg
Op de locaties Dinxperlo en Winterswijk wordt tot nu toe de eerste twee jaar van havo en vwo en vmbo basis en kader aangeboden. Leerlingen die vmbo theoretische leerweg kozen kunnen deze opleiding (van vier jaar) er in z’n geheel volgen en afsluiten met een examen. De aankomende twee jaar verandert dit niet. Van Velden: “We gaan in ieder geval nog twee jaar door. Leerlingen die in augustus 2021 starten krijgen gegarandeerd nog twee jaar les. Leerlingen die dan in het vmbo met het derde jaar beginnen, kunnen op school examen doen.”
Voor 2021 zijn er meer aanmeldingen dan het vorig jaar. In Dinxperlo meldden zich zo’n veertig leerlingen aan, in Winterswijk vijftig. “Maar na dit jaar wordt het voor ons spannend, leerlingen van het vmbo willen toch naar een school waar ze het examen kunnen halen.”
Over kwaliteit hoeft zich zolang de locaties blijven functioneren niemand zorgen te maken, aldus Van Velden. “De kwaliteit blijft gegarandeerd.”

Open over ontwikkelingen
Bestuur, Achterhoek VO, en schoolleiding zijn volgens de rector altijd open geweest over mogelijke sluiting. “We hebben collega’s en ouders ook nu geïnformeerd. Het is een schok, als je het nieuws hoort, maar het komt niet onverwacht.”
Leerlingen hoorden het nieuws vorige week, in de klas, van de teamleiders. “Het viel eerst even stil, maar daarna kwam het gesprek op gang en was het weer ontspannen. Zij kunnen erop vertrouwen dat we die stappen zetten die in het belang zijn van de leerlingen.”
Voor docenten van de twee betreffende locaties geldt dat ze een baangarantie hebben bij VO Achterhoek. Daaraan zijn zeventien scholen voor voortgezet onderwijs verbonden. “De docenten hebben een bestuursaanstelling en ook de vervolgstappen die bij hen horen zullen we nauwgezet volgen.”

De locatie in Dinxperlo is een van de VO-scholen van Schaersvoorde die zullen verdwijnen. Foto: Frank Vinkenvleugel