De zesde editie van de AFM Hulpweek is in december. Foto: PR
De zesde editie van de AFM Hulpweek is in december. Foto: PR

Zesde editie AFM Hulp Week

Zesde editie AFM Hulp Week

AALTEN - Afgelopen december was de eerste lustrumeditie van de AFM Hulp Week, ondanks de corona-restricties, een succes. Tijdens dit lustrum werden meer dan honderd huishoudens verblijd met een klein of een groot gebaar. Het feit dat de organisatie dit feestje niet uitbundig kon vieren én de indruk dat de hulp nog steeds nodig is, heeft de organisatie doen besluiten om een zesde AFM Hulp Week te organiseren. Deze is van vrijdag 17 tot en met donderdag 23 december.

De AFM Hulp Week is sinds december 2016 een jaarlijks terugkerend evenement, waarin mensen die iets extra’s kunnen gebruiken, geholpen worden. Waren de eerste twee jaren gericht op kinderen en ging de opbrengst door heel Nederland, omdat er toen samengewerkt werd met Nationaal Fonds Kinderhulp, sinds 2018 richt AFM zich op onze eigen regio en vooral de gemeente Aalten. Het idee van initiator Marco van Lochem is steeds verder gegroeid en met een grote groep enthousiaste medewerkers wordt sindsdien geprobeerd om zoveel mogelijk inwoners in de gemeente te helpen met boodschappenpakketten of specifieke wensen. De editie van afgelopen december stond vooral in het teken van de gevolgen van corona; veel mensen kregen iets aangeboden, onder de noemer 'een klein gebaar kan veel betekenen'. Tevens werd er toen voor het eerst samengewerkt met het Meedoenpact, dat de door AFM aangeboden boodschappentassen op de juiste plekken heeft gebracht.

Ook dit jaar is de samenwerking met het Meedoenpact weer een belangrijke pijler waar deze actieweek op steunt. Daarnaast wil de organisatie zich opnieuw richten op het brengen van een glimlach, door kleine geschenken te geven aan die mensen die het kunnen gebruiken. Mensen die met ziekte, overlijden, ontslag, financiële problemen of ander tegenslag te maken hebben gehad of daar nog steeds middenin zitten. Tevens wil de organisatie enkele erg goed verlopen activiteiten van de laatste keer herhalen. Zoals de plantenactie en de online-veiling.
Om het feestje van het lustrum luister bij te zetten, werden meerdere muzikale acts bereid gevonden om op te treden in de speelruimte in de studio van AFM aan de Koeweide in Aalten. Dat kon helaas niet doorgaan en des te meer hoopt de organisatie dat het deze keer wel kan en dat er elke avond live muziek te zien en te horen is in de studio.

Meer informatie volgt spoedig en dan wordt ook duidelijk waar ze zich dit jaar op gaan richten wat betreft de wensen en verzoekjes. Wie nu al meer informatie wil over één van de genoemde activiteiten, stuurt een mail naar actie@aladnafm.nl.