Beggelderdijk blijft
50 kilometerweg

Beggelderdijk blijft
50 kilometerweg

Door Bernhard Harfsterkamp

DINXPERLO – Eind mei werd het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Beggelderdijk aan de bewoners gepresenteerd. Vanaf februari heeft een bouwteam samen met een klankbordgroep bestaande uit bewoners gewerkt aan het ontwerp. Tot 6 juni hebben bewoners de gelegenheid gekregen om een reactie in te dienen. Op basis van de reacties maakt het bouwteam een definitief ontwerp dat daarna ter inzage wordt gelegd.

De discussies in de laatste jaren over de Beggelderdijk gingen er onder andere over of de weg een 30- of 50-kilometer weg moest worden. Na een advies van een extern verkeerskundig bureau is besloten dat de Beggelderdijk een 50-kmweg blijft. Belangrijkste reden is dat de weg een ontsluitende functie heeft voor de kern. Het is weg die voornamelijk door doorgaand verkeer wordt gebruikt. Het heeft niet de uitstraling van een rustige woonstraat of verblijfsgebied. Bovendien zullen vrachtwagens er van gebruik blijven maken, omdat er geen geschikt alternatief is.

Snelheid remmende maatregelen
Om de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom te verbeteren wordt daar wel gekozen voor snelheid remmende maatregelen. Er komen “goede” 30-kilometer drempels, waarvan de locaties zijn gekozen in overleg met de klankbordgroep. Buiten de bebouwde kom wordt een plateaudrempel aangelegd op de kruising met het Demkespad en de Bohnenweide. Op die manier wordt een lang recht stuk onderbroken. Omdat er binnen de bebouwde kom veel gefietst wordt, worden daar brede fietsstroken van 1.70 meter aangelegd. Daardoor lijkt de rijbaan voor auto’s smaller, wat eveneens snelheid remmend is. Buiten de bebouwde kom worden de fietsstroken niet doorgezet. Voor een vrijliggend fietspad is daar geen ruimte.

Groene entree
De gemeenteraad heeft aangedrongen op een mooie groene entree van Dinxperlo. Overal langs de Beggelderdijk wordt de openbare ruimte daarom verder vergroend. Binnen de bebouwde kom wordt een groot deel van het trottoir vervangen door een half verhard pad. De onderbegroeiing van bomen wordt vervangen door bloeiende planten. Buiten de bebouwde kom worden extra bomen geplant en worden de bermen ingezaaid met een bloemenmengsel. Op deze manier wordt de entree van Dinxperlo aantrekkelijker.