Crematorium Etten. Foto: PR
Crematorium Etten. Foto: PR

DELA naar rechter om toegang tot uitvaartlocaties GUV

Zorg

ACHTERHOEK - In het belang van haar Achterhoekse leden stapt DELA naar de rechter om weer toegang te krijgen tot de GUV uitvaartlocaties in Aalten, Etten en Lichtenvoorde. Geheel onverwachts sloot de Achterhoekse uitvaartondernemer de deuren, aldus DELA, zonder dat de regionale speler duidelijk maakte wat de reden is om de samenwerking eenzijdig op te zeggen. Een gesprek hierover gaat GUV volgens DELA uit de weg.

Verzekering in diensten
Over de motieven waarom DELA geen toegang meer krijgt tot de locaties van GUV, tast DELA in het duister. “Wel is bekend dat GUV moeite heeft met verzekeringen in diensten, zoals het DELA UitvaartPlan. Bij het aangaan van een dergelijke verzekering kiest de consument voor de diensten van de verzekeraar. GUV gaat er aan voorbij dat miljoenen Nederlanders voor een uitvaartverzekering in diensten kiezen en dat partijen zoals coöperatie DELA een waardig afscheid voor iedereen mogelijk maakten ongeacht rang of stand”, aldus een persbericht dat DELA naar de media stuurde.

Maatschappelijk belang
DELA stelt zich op het standpunt dat crematoria een maatschappelijke functie vervullen in de regio waar zij werkzaam zijn: “GUV heeft in het grootste deel van de Achterhoek een dominante positie en dat maakt het weigeren van de toegang onacceptabel. Het is dus ook van maatschappelijk belang dat crematoria niet zonder zwaarwegende en objectieve gronden andere uitvaartondernemers de toegang kan weigeren.”

Kort geding
Het kort geding dient op 22 mei voor de rechtbank van Arnhem.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant