Van links naar rechts: Eric Wichgers, Ingrid Dunnewold (beiden Figulus Welzijn), Dick Veerbeek, André Verbeek (vrijwilligers Figulus Welzijn) en Karin Jutten (OZO). Foto: PR
Van links naar rechts: Eric Wichgers, Ingrid Dunnewold (beiden Figulus Welzijn), Dick Veerbeek, André Verbeek (vrijwilligers Figulus Welzijn) en Karin Jutten (OZO). Foto: PR

Mooie samenwerking tussen Zorg en Welzijn in de Gemeente Aalten

Zorg

AALTEN - Inwoners die zorg of welzijn nodig hebben in de gemeente Aalten, ervaren dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende zorgprofessionals en welzijnsmedewerkers. Dit blijkt uit de onderzoeksgegevens van het digitaal communicatieplatform OZOverbindzorg, waar iedere inwoner van Aalten gebruik van kan maken.

Inwoners hebben in hun leven vaak contact met verschillende hulpverleners; zoals huisarts, thuiszorg, paramedische professionals en welzijnsmedewerkers. Daarnaast is er veelal ook nog een sociaal/informeel netwerk, zoals familieleden, vrijwilligers of buren.
Door op een gemakkelijke en eenduidige manier samen te werken, worden signalen sneller gedeeld. De meeste inwoners zijn bekend met de huisarts, waar zij niet alleen voor medische vragen komen, maar ook met emotionele- en sociale vraagstukken. Zij zijn vaak onvoldoende op de hoogte waar zij met deze hulpvraag terecht kunnen.
Door een goede samenwerking tussen Zorg en Welzijn kunnen voorliggende hulpvragen sneller worden gedeeld, zodat er tijdig passende hulp geboden kan worden. In deze tijd waarin het leven steeds duurder wordt, ontstaan er ook steeds meer financiële problemen. Als er niet naar deze hulpvraag gekeken wordt, ontstaan er mogelijk meer klachten zoals stress. Hiervoor gaat men dan vaak naar de huisarts, terwijl het ‘probleem’ daarmee nog niet is opgelost. Hieruit blijkt dat de doorvraag, verwijzing en samenwerking erg belangrijk is, zodat de inwoners zich gehoord en gesteund voelen.
Eén van de voorstanders voor meer participatie in Aalten is Eric Wichgers, directeur van Figulus-Welzijn. Deze stichting in Aalten zorgt ervoor dat het sociale netwerk in Aalten sterk blijft, zodat iedereen zoveel mogelijk mee kan blijven doen. “Met onze stichting ondersteunen we actief verenigingen, buurthuizen, speeltuinen en andere bewonersorganisaties. Op die manier kunnen we mooie verbindingen leggen om te zorgen dat kwetsbare inwoners maximaal mee kunnen doen”, aldus Eric.
Een hulpmiddel dat in Nederland steeds meer gebruikt wordt voor goede samenwerking en communicatie is OZOverbindzorg. Rondom een inwoner zijn vaak veel personen betrokken, zowel formeel als informeel. Dit beveiligde platform is bedoeld om de communicatie tussen alle personen die betrokken zijn bij de inwoner te vergemakkelijken. Hierbij is het belangrijk dat de inwoner in zijn/haar regie staat, waardoor de inwoner betrokken wordt in het netwerk en ook zelf bepaald wie er toegang krijgt tot zijn/haar netwerk.
Door het gebruik van OZOverbindzorg kan je meerdere personen tegelijk op de hoogte brengen van informatie. “In de gemeente Aalten wordt het platform door vele organisaties en professionals gebruikt. Op dit moment met name gericht op ouderen, statushouders en de participatiewet. We willen deze doelgroepen verder uitbreiden naar iedere inwoner die netwerkzorg ontvangt, ongeacht leeftijd of achtergrond”, aldus Karin Jutten, projectleider bij OZOverbindzorg.

Participatie is voor iedere inwoner belangrijk. Samenwerking en communicatie over alle domeinen heen met de inwoner in de regie is daarbij essentieel. Betrek hierbij niet alleen het professionele netwerk, maar ook het informele netwerk. OZOverbindzorg maakt dit voor iedere inwoner mogelijk!

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit