Henk Eijkelkamp en Emma Bijlsma van KBO Aalten overhandigen de cheque aan Johan Teeuwsen, voorzitter Hospicegroep De Lelie. Foto: Henk Bijlsma.
Henk Eijkelkamp en Emma Bijlsma van KBO Aalten overhandigen de cheque aan Johan Teeuwsen, voorzitter Hospicegroep De Lelie. Foto: Henk Bijlsma. H. & E. Bijlsma, NL-2636-ER-11

KBO laat de zon schijnen voor hospice De Lelie

Zorg

AALTEN/WINTERSWIJK - Per 1 januari 2023 is de KBO, de katholieke ouderenbond van Aalten, opgeheven. De leden hebben besloten om het resterende saldo te schenken aan de actie Laat de zon schijnen voor Hospicegroep De Lelie. Op 23 december overhandigden voorzitter Henk Eijkelkamp en penningmeester Emma Bijlsma een cheque van 4.012,84 EURO aan hospice voorzitter Johan Teeuwsen.

Door Jos Wessels

De KBO stopt
Tientallen jaren was de KBO actief in Aalten en bewoog het ledental zich in stijgende lijn. De klad kwam erin tijdens de coronaperiode. Een groter probleem was echter het vinden van bestuursleden en kader. Om die reden hebben de leden in april besloten om de bond aan het einde van het jaar op te heffen. Eén activiteit zal worden voortgezet. Dat is het invullen van belastingaangiften en het adviseren van ouderen bij zakelijke en financiële vragen. Voor dit werk tekenen Henk Eijkelkamp en enkele collega’s. Henk mocht als waarnemend voorzitter samen met penningmeester Emma Bijlsma ook de laatste handeling verrichten: het schenken van het overgebleven tegoed aan hospicegroep De Lelie, gevestigd aan de Leliestraat te Winterswijk.

Thuis waken
Hospicegroep De Lelie is actief in de hele Oost Achterhoek. Zij komt voort uit de groep vrijwilligers die thuis waakt bij mensen die stervende zijn. Als iemand ziek is en graag thuis wil overlijden, doet dit een groot beroep op de partner, op de kinderen en de familie. Met name voor de partner is het zwaar omdat die zelf vaak ook al op leeftijd is. Dit geldt temeer omdat families tegenwoordig kleiner zijn dan vroeger. Al tientallen jaren staan vrijwilligers klaar om de naasten bij te staan. Zij verrichten geen medische of verpleeghulp, maar wel: nabijheid, ondersteuning, afleiding en enige huishoudelijke zorg als koffie zetten. Sommigen doen dit mooie werk al vele jaren. Onlangs werd één vrijwilligster gehuldigd vanwege 30 jaar inzet.

Hospice De Lelie
Niet iedereen kan thuis blijven in deze laatste fase. Er kwam behoefte aan een hospice waar men kan verblijven, familie vrij kan komen en ook de zorg door vrijwilligers kan worden geboden. Tien jaar geleden kwam deze hospice tot stand in een der gebouwen bij verpleeghuis Pronsweide. Er zijn vier kamers voor terminaal zieken. Elk heeft een badkamer waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Elke kamer is ook van buiten bereikbaar en voorzien van een terras. Er is ruimte voor de familie om samen te zijn. Centraal in het gebouw is de grote huiskamer, waar de zieke, zijn familie, en de vrijwilligers elkaar dagelijks ontmoeten. De medische hulp wordt verzorgd vanuit de wijkzorg en ’s nachts vanuit Pronsweide. Heel vaak kan men aan speciale wensen van de zieke nog voldoen. Zo trad in de huiskamer eens het Heurns Mannenkoor op voor iemand, en een andere keer de popgroep Normaal. Ook komt het voor dat een zieke met de wensambulance naar bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd wordt gebracht.

Hospice De Lelie houdt zich dus bezig met zowel thuis waken als met verzorging in het gebouw De Lelie. Er zijn 85 vrijwilligers actief; samen zorgen zij per jaar voor ongeveer 50 thuiswaken en voor 50 gasten in het hospice. Ook het bestuur en de financiën worden gedaan door vrijwilligers. De enige betaalde krachten zijn twee coördinatoren die de dagelijkse leiding hebben. Coördinator Marlies Hengeveld: ‘Familie wordt hier ontzorgd. Ik kan hier weer dochter zijn’, zei laatst een iemand tegen mij.

Zonnepanelenactie
Naast een subsidie van het ministerie en bijdragen vanuit de zorgverzekering zijn er nog veel extra kosten. Een van de grootste kostenposten zijn de sterk gestegen energiekosten. De Lelie is daarom een actie gestart voor zonnepanelen op het dak onder het motto Laat de zon schijnen voor Hospicegroep De Lelie.
Met 104 panelen kan men de eigen behoefte dekken. De KBO van Aalten schenkt nu ruim 4.000 euro, goed voor zo’n tien panelen. Aanvullende schenkingen zijn meer dan welkom. Alle huishoudens in Nederland hebben in november en december tweemaal 190 euro ontvangen om de eigen gestegen energiekosten te dekken. Er zijn nogal wat mensen die dit niet nodig hebben en het bedrag schenken aan De Lelie. Onder bepaalde voorwaarden zijn schenkingen voor de belasting aftrekbaar.
Alle informatie vindt u op:


www.hospicegroepdelelie.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit