GUV Crematorium Etten. Foto: Bert van Asselt

GUV Crematorium Etten. Foto: Bert van Asselt

Bert van Asselt

DELA behoudt toegang tot crematoria in Etten en Aalten

Zakelijk

DELA behoudt toegang tot crematoria in Etten
en Aalten

ACHTERHOEK - Het geschil tussen uitvaartorganisaties GUV en DELA is voorlopig beslecht. Het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden heeft besloten dat GUV hun crematoria open moet blijven stellen voor DELA. Dit was al besloten na een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter, maar het gerechtshof heeft dit nog eens bevestigd na een hoger beroep van GUV. 

Voor het Achterhoekse GUV is de beslissing een teleurstelling, ondanks dat het gerechtshof de eerdere uitspraak heeft vernietigd: er is geen sprake van een ‘duurovereenkomst’ met DELA, zoals de concurrerende uitvaartverzorger beweerde, maar GUV kan DELA de toegang tot diens locaties niet ontzeggen. Het gaat om het maatschappelijk belang: “Ook verzekerden bij DELA moeten toegang hebben tot crematoria in hun buurt”, schrijft het Hof in hun uitspraak.

DELA laat in een persbericht weten blij te zijn met de beslissing: “Het past bij hoe we in de branche met elkaar omgaan en we zijn dan ook blij dat het hof hier het maatschappelijk belang ziet”. GUV geeft aan de uitspraak over het hoger beroep te respecteren en DELA toegang te blijven verlenen tot de crematoria in Etten en Aalten. Wel zeggen ze zich te beraden hoe in de toekomst om te gaan met klachten die ze binnenkrijgen over de dienstverlening van DELA.

Het geschil is begonnen in februari 2023 toen GUV de toegang tot diens crematoria ontzegde aan DELA. De kwaliteit van uitvaartzorg door DELA zou volgens GUV ‘onder de maat’ zijn. Details konden ze niet geven, in verband met de privacy van nabestaanden, maar ze beriepen zich onder andere op de vele negatieve beoordelingen die DELA zou hebben gekregen van klanten.

Hierop heeft DELA in mei 2023 een kortgeding tegen GUV aangespannen. De rechter oordeelde dat GUV toegang moet verlenen tot diens uitvaartlocaties aan DELA omdat het maatschappelijk belang dit eist en omdat er sprake was van een zogeheten duurovereenkomst: de lange samenwerking tussen de partijen geldt als contract, ondanks dat er niets op papier stond. GUV is op zijn beurt in hoger beroep gegaan, welke uitspraak vorige week is gevallen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant