Enkele van de graven van Driessen. Foto: RK Aalten
Enkele van de graven van Driessen. Foto: RK Aalten

Restauratie van de Driessen graven op r.k. begraafplaats Stationsplein?

Wonen

AALTEN - ‘Hier rust ons dierbaar pleegzoontje Gerhardus Johannes Vonk, geb. te Dinksperloo den 23 Februari 1885. Overl. te Aalten den 28 Maart 1889. Zijne pleegouders W.L. Leuven en J.M. Vonk. HET KIND DAT WIJ ZOO ZEER BEMINDEN, HOPEN WIJ IN DEN HEMEL WEER TE VINDEN’. Een graftekst, gebeiteld in schoolschrift, dat ons na 134 jaar nog weet te ontroeren (foto). Het verdriet om het verlies van hun 4-jarig kind is nog zo goed navoelbaar.

Door Jos Wessels

De familie Driessen
Wij bevinden ons op de oude rooms-katholieke begraafplaats aan het Stationsplein in Aalten. Een begraafplaats met een geschiedenis.
In 1868 schonk Anton Driessen, fabrikant te Aalten, een stuk grond aan de kerk om in te richten als kerkhof. Hij schonk ook een ijzeren kruis en een ijzeren poort, die er nu nog staan. Anton bepaalde ook dat zijn familie aaneengesloten naast het kruis zou komen te liggen.
Anton en zijn neef Heinrich Driessen waren in 1826 vanuit Bocholt naar Aalten gekomen om hier de textielindustrie te beginnen. Zij zijn van onnoemelijk grote betekenis geweest voor Aalten. De sporen van hun fabrieken zijn hier overal nog.
Zij waren ook van zeer grote betekenis voor de katholieke parochie. De katholieken hier waren arm en vormden een minderheid in het protestantse Aalten. De Driessens waren katholiek en rijk. Zij hebben met hun gaven flink bijgedragen aan de bloei van de parochie. Zo schonk Heinrich Driessen zijn villa aan de Dijkstraat aan de kerk om er een klooster in te richten. De kloosterzusters begonnen hier met katholiek onderwijs in de naastliggende Sint Jozefschool.
Inmiddels heeft de familie Driessen Aalten verlaten. Hun nakomelingen zijn uitgezwermd over Nederland. Velen echter zullen Rob Driessen van de televisie kennen: hij is een van de deskundigen in het programma Kunst of kitsch?

Begin jaren 1970 is dit oude kerkhof gesloten. De katholieken werden voortaan begraven op een apart deel van begraafplaats Berkenhoeve. Het kerkhof aan het Stationsplein werd voor een gulden overgedragen aan de gemeente Aalten. De gemeente pleegt sindsdien enig onderhoud door het gras deels te maaien en de bomen te snoeien. Maar er is sprake van ernstig achterstallig onderhoud.
Hans de Graaf en Frans Stoltenborg praten ons bij. Zij vertellen dat de parochie van de H.H. Paulus en Ludger de gemeente heeft benaderd met het verzoek om een aantal graven die belangrijk zijn voor de geschiedenis te restaureren. De katholieken geven zelf het goede voorbeeld. Zo is de grafzerk opgeknapt van pastoor Van Rooijen, omgekomen bij het bombardement van 23 januari 1945. Ook is het monument van de overleden zusters opgeknapt.
Er is vanuit de katholieke locatie een kerkhofploeg van acht personen actief, die aanvullend onderhoud pleegt. Intussen liggen de zogenaamde Driessen graven er dramatisch bij. Die zouden gerestaureerd moeten worden. De familie Driessen wil dat ook graag; zij hebben een fonds gesticht met zo’n 8,5 duizend euro. Om dit goed te laten verlopen, zou de gemeente met enkele duizenden moeten bijspringen. Hans de Graaf ziet hier duidelijk een taak in het kader van het monumentenbeleid. Ook op andere kerkhoven zijn graven van mensen die belangrijk zijn geweest voor de geschiedenis van Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. Te denken is onder meer aan het graf van verzetsheld ‘Ome Jan’ Wikkerink op Berkenhove. Maar voorlopig is het nog niet zo ver, en kan men heerlijk dwalen over dit natuur- en stiltegebied aan het Stationsplein. Om dan te stuiten op een juweeltje als het grafje van Gerhardus Vonk!

Kindergrafje van Gerhardus Vonk. Foto: Jos Wessels

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit