High-Five bord nabij school De Triangel. Foto: Jos Wessels
High-Five bord nabij school De Triangel. Foto: Jos Wessels

Gemeente Aalten: Alles voor duurzaamheid

Wonen

AALTEN - De gemeente Aalten zet volop in, op duurzaamheid. Het ideaal is een circulaire economie in 2050. Dan wordt alle afval hergebruikt en komt alle energie uit de directe omgeving. Maar er is nog een lange weg te gaan. Met grote en kleine stappen gaat de gemeente in de goede richting. Alles voor de duurzaamheid dus. Maar er zijn ook knelpunten. Op een persconferentie werd de pers bijgepraat.

Door Jos Wessels

Afval scheiden gebeurt al veel. Hergebruik staat daarbij hoog in het vaandel. Wethouder Groters noemde als voorbeeld het Repair Café: oude spullen niet weggooien, maar repareren. Een organisatie als Dorcas is in meer opzichten heel belangrijk: spullen krijgen een tweede leven, de opbrengst gaat naar een goed doel én de winkel aan de Nijverheidsweg is een trefpunt van sociaal leven.
Een verbod op wegwerpplastic komt per 1 januari 2024. Vanaf 1 april komt er statiegeld van 15 cent op blikjes. Beperken van papiergebruik helpt ook. Sinds januari mogen alleen reclamefolders in de bus als de bewoner dit uitdrukkelijk aangeeft.
De eerste resultaten zijn al merkbaar. Supermarkten anticiperen daar al op door meer te adverteren in de plaatselijke krant. Een bijzonder project is ook het gebruik van afwasbare katoenen luiers met inleg in plaats van de pampers. Alleen die inleg gooi je dus weg. Eigenlijk een beetje terug naar vroeger, de tijd van onze moeders en oma’s.
Op gebied van laag energiebesparing worden grote stappen gezet. De hoge energieprijzen van het afgelopen jaar werken daar zeker aan mee. Veel burgers willen hun woning verduurzamen. De gemeente heeft een keur van subsidieregelingen, waar de burger een beroep op kunnen doen. Op de gemeentepagina’s van Aalten Vooruit en De Band komt dit bijna wekelijks aan de orde. Je kunt ook inloggen in www.energieloketachterhoek.nl Klik gemeente Aalten aan en u komt verder. Een gratis telefonisch advies is dan mogelijk. Ook kan er een energiecoach aan huis komen voor advies. Een andere ingang is www.svn.nl Vul uw woonplaats in en bekijk welke leningen de gemeente beschikbaar stelt.
Voor Dinxperlo Oost zet de gemeente samen met woningcorporatie De Woonplaats een warmte-transitieplan op. Bewoners van huurhuizen en particuliere woningen worden samengeroepen om te kijken wat er aan isolatie en stroomopwekking mogelijk is.
Aalten heeft al de grote windmolens van Hagenwind in Dale. Het plaatsen van zonnepanelen gaat volop door. De gemeente zet in op zonnepanelen op daken van woningen, landbouwschuren en industriegebouwen. De gemeente is geen voorstander van grootschalige zonnevelden. Alleen kleinere velden maken een kans.
Een initiatief voor een zonneveld aan de Wikkerinkweg komt binnenkort in de raad. “We zetten in op all-electric, dus zonder gas”, zegt wethouder Groters. Nieuwe woningen zijn vrijwel allemaal gasloos.
Het ombouwen van bestaande woningen naar gasloos gebeurt nog zeer mondjesmaat.

High-Five
Graag wil men het autogebruik op korte afstand terugdringen. Het is beter als mensen, en zeker kinderen de fiets gebruiken of gaan lopen. Zo doet basisschool De Triangel mee aan het project High Five. In de buurt staan gele, interactieve borden (zie foto). Als je loopt of fietst, strijk je er met een badget langs en je verzamelt punten voor een cadeau. Bij deze school is het brengen van kinderen naar school met de auto met 42 procent afgenomen. Een voorbeeld voor andere scholen.

Knelpunten
Er zijn ook knelpunten op de weg naar een circulaire economie. Het grootste knelpunt is wellicht het feit dat stroomtransporteur Tennet niet in staat is om binnen enkele jaren voldoende dikke stroomkabels te leggen. Daardoor kunnen nieuwe stroomleveranciers hun overcapaciteit niet kwijt op het stroomnet. Een tweede knelpunt is de monopolie positie van de stroomleverancier, hier Liander. Het is verboden voor particulieren of bedrijven om hun overtollige stroom rechtstreeks aan anderen te leveren. Wethouder Groters noemt dit liever uitdagingen, op weg naar het grote doel.

De verkiezingsuitslag
Deze krant vroeg het college of de uitslag van de provinciale verkiezingen reden is om zich te bezinnen op doelen en wegen naar het beleid. Hans te Lindert (CDA) denkt dat uit de uitslag vooral de afstand Den Haag-platteland spreekt. “Ik durf te zeggen dat het ons lukt om dichtbij te zijn. Participatie staat hoog in ons vaandel.” Joop Wikkerink (PP-Groen Links) verwacht dat BBB een rol zal gaan spelen in het provinciaal bestuur. “We gaan altijd in gesprek. Bij het openbaar vervoer zie ik overeenkomsten.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit